Teknisen saavutettavuuden ohjeet (WCAG)

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.2 (Web Content Accessibility Guidelines 2.2 – WCAG 2.2) on World Wide Web Consortiumin (W3C) laatima ohjeistus. W3C on kansainvälinen yhteisö, joka antaa suosituksia verkkosivujen sisällön esittämisestä.

WCAG 2.2 sisältää useita suosituksia, joita käyttämällä verkkosisällöstä on mahdollista tehdä saavutettavampaa henkilöille, joilla on vammoja tai rajoitteita, ja osittain myös ikäihmisille. Suosituksia hyödynnetään verkkosivustojen kehittämisessä ja asiantuntijoiden tekemässä saavutettavuusarvioinnissa.

WCAG 2.2 -ohjeistus sisältää saavutettavan verkkosisällön periaatteita, yleisiä ohjeita ja testattavia onnistumiskriteerejä. Tutustu WCAG 2.2 -ohjeistukseen kokonaisuudessaan W3C:n sivuilla (englanniksi).

Saavutettavuutta koskevan lainsäädännön pohjana käytetään toistaiseksi WCAG-ohjeistuksen versiota 2.1 ja siinä olevia A- ja AA-tasojen kriteerejä. WCAG 2.2:ssa on yhdeksän uutta onnistumiskriteeriä versioon 2.1 verrattuna. Näistä kuusi on A- ja AA-tasolla. Lisäksi kriteeri 4.1.1 Jäsentäminen on poistettu. Vielä ei ole tiedossa, milloin WCAG 2.2 versiossa olevat uudet kriteerit otetaan osaksi lainsäädäntöä.

WCAG:n rakenne ja käyttö

Mikä on WCAG 2.2 -ohjeistus ja miten sitä voidaan hyödyntää.

WCAG 2.2 -saavutettavuusohjeet

Papunetin suomentama, tiivistetty versio alkuperäisestä WCAG 2.2 -ohjeistuksesta.

Huomioitavaa WCAG:sta

Asioita, joista on syytä olla tietoinen ennen WCAG-ohjeistuksen käyttöä.

Papunetin WCAG 2.2 -tarkistuslista

Papunetin yksinkertaistettu versio ja tulkinta WCAG 2.2 -ohjeistuksesta.

Julkaistu: