Sosiaalisen median saavutettavuus

Kaksi ihmistä istuu sohvalla, toisella on läppäri sylissä
Kuva: Shutterstock

Saavutettavuusvaatimukset koskevat myös sosiaalisessa mediassa julkaistavia sisältöjä. Tässä osiossa kerromme vinkit yleisimpiin asioihin, joilla julkaisuista saa tehtyä saavutettavia.

Kuvat

Kuvien tekstivastineet

Kun julkaiset kuvan Facebookissa, Twitterissä tai muulla sosiaalisen median alustalla, muista laittaa kuvalle tekstivastine. Kirjoita tekstivastineeseen, mitä kuvassa näkyy. Tekstivastineen avulla ihmiset, joilla on näkörajoitteita ja jotka käyttävät ruudunlukuohjelmaa, saavat selville, mitä kuvassa on.

Kuvan tekstivastine on lyhyt kuvaus kuvan sisällöstä. Jos kuvassa on paljon tärkeää sisältöä, laajempi kuvaus kuvan sisällöstä kirjoitetaan itse julkaisuun. Jos kuvalla ei ole sisällön ymmärtämisen kannalta merkitystä tai jos kuvassa näkyvä asia kerrotaan myös tekstissä, ei tekstivastinetta tarvitse laittaa.

Tekstivastineen laittaminen tapahtuu eri tavalla eri sosiaalisen median alustoilla. Mikäli käyttämäsi sosiaalisen median palvelu ei tarjoa mahdollisuutta lisätä tekstivastinetta, voit kirjoittaa kuvan kuvauksen suoraan itse somepäivitykseen.

Tekstiä esittävät kuvat

Jos lisäämässäsi kuvassa on tekstiä, kirjoita kuvassa oleva teksti myös tavallisena tekstinä samaan julkaisuun. Mikäli kuvassa olevalla tekstillä ei ole sisällön ymmärtämisen kannalta mitään merkitystä, sitä ei tarvitse kirjoittaa julkaisuun.

Tekstiä esittävät kuvat ovat yleisiä sosiaalisessa mediassa. Usein esimerkiksi erilaiset tapahtumatiedotteet esitetään tällä tavalla – tekstiä esittävänä kuvana. Tämä ei ole saavutettava tapa esittää tietoa, ellei samaa sisältöä ole kirjoitettu auki myös itse julkaisuun.

Mikäli kuvassa on paljon tekstiä, laita kuvan tekstivastineeseen lyhyt kuvaus sen sisällöstä ja kirjoita kuvan tekstisisältö suoraan itse julkaisuun. Jos esimerkiksi Twitterissä merkkimäärä ei riitä kaiken tekstisisällön kirjoittamiseen, laita tekstit erillisen linkin taakse.

Monimutkaiset ja kompleksiset kuvat

Jos kuvan avulla välitetään paljon tietoa, siinä oleva tieto tulee kirjoittaa tekstinä julkaisuun. Esimerkiksi erilaisissa kuvaajissa tai vaikkapa pylväsdiagrammeissa esitetty tieto ei ole kaikille saavutettava pelkkänä kuvana. Tämän vuoksi niiden sisältämä sisältö tulee avata itse julkaisutekstissä.

Tällaisen kuvan tekstivastineeseen ei siis kirjoiteta kaikkea kuvan sisältämää tietoa auki. Tieto esitetään itse julkaisussa. Tekstivastineessa kerrotaan lyhyesti, mitä tietoa kuvalla pyritään välittämään.

Videot

Tekstitykset

Kaikki videoilla oleva puhe tulee tekstittää. Muista myös tekstittää videolla olevat muut sisällön kannalta merkitykselliset äänet.

Esimerkiksi Youtube tarjoaa oman helppokäyttöisen tekstitystyökalun, jolla tekstityksiä voi tehdä. Tekstitykset voidaan myös usein lisätä samalla editointisovelluksella, jolla video on editoitu. Tekstittämistä varten on myös olemassa erillisiä sovelluksia, esimerkiksi ilmainen Subtitle Edit.

Kuvailutulkkaus

Videosta pitää olla saatavilla myös kuvailutulkattu versio. Kuvailutulkkauksella tarkoitetaan erillistä ääniraitaa, jossa kerrotaan, mitä videolla tapahtuu. Kuvailutulkkaaja puhuu videon niissä kohdissa, joissa videolla ei ole dialogia tai muita videon ymmärtämisen kannalta merkityksellisiä ääniä.

Muista aina kertoa ääneen, jos videolla esitetään tekstimuotoista sisältöä. Tällaisia saattavat olla esimerkiksi videolla esiintyvän henkilön nimi ja titteli.

Vaatimus kuvailutulkkauksesta kannattaakin huomioida jo videon suunnittelu- ja kuvaamisvaiheessa. Tällöin erillistä kuvailutulkkausta ei aina tarvitse tehdä.

Tapauksia, joissa kuvailutulkkaus ei ole välttämätön:

  • Videon visuaalinen sisältö on puhtaasti koristeellista, eikä sillä ole merkitystä videon sisältöjen ymmärtämisen kannalta.
  • Videon alkuperäisellä ääniraidalla tulee kaikki olennainen sisältö puhuttuna.
  • Video on niin sanottu ”puhuva pää” -video.

Tekstimuotoinen versio

On suositeltavaa kirjoittaa videolla esitetty olennainen sisältö myös tekstinä. Esimerkiksi Youtubessa voi videon kuvauskenttään kirjoittaa, mistä videossa on kyse ja mitä siinä puhutaan. Koko videota ei välttämättä tarvitse kirjoittaa sanasta sanaan auki − tiivistelmäkin auttaa monia.

Aihetunnisteet eli #hashtagit

Viestien lukeminen vaikeutuu, mitä enemmän tekstin sisällä on käytetty #hashtageja. Mikäli mahdollista, nämä kannattaa sijoittaa tekstin loppuun.

Mikäli yhdessä aihetunnisteessa on useampi kuin yksi sana, jokainen yksittäinen sana kannattaa aloittaa isolla kirjaimella. Tämä helpottaa lukemista monelle ja esimerkiksi ruudunlukuohjelma lukee sanat silloin erikseen. Tämä ohje ei koske yhdyssanoja!

Esimerkki: #JalkapalloOnKivaa.

Ohjeita sosiaalisen median eri palveluihin

Papunetin omat ohjeet

Olemme tehneet omat ohjeemme tekstivastineiden lisäämiseen sosiaalisen median eri palveluissa. Tulemme päivittämään ja lisäämään uusia ohjeita.

Tekstivastineen lisääminen Facebookissa

Tekstivastineen lisääminen Instagramissa

Tekstivastineen lisääminen Twitterissä

Tietoa muualla

Tähän on kerätty sosiaalisen median eri palvelujen omia sekä muiden tekemiä saavutettavuusohjeita.

Facebook – Helppokäyttötoiminnot

Facebook on kerännyt sivuilleen ohjeita, miten esimerkiksi tekstivastineen lisääminen onnistuu kuville tai miten tekstityksiä on mahdollista lisätä videoihin. Sivulla on myös ohjeita Facebookin käyttöön henkilöille, joilla on vammoja tai toimintarajoitteita. Tutustu ohjeisiin Facebookin omilla sivuilla.

Youtube – Tekstitysten lisääminen videoihin

Youtuben omat ohjeet tekstitysten lisäämiseen. Tekstitykset ovat erityisen tärkeitä henkilöille, joilla on kuuloon liittyviä rajoitteita. Tekstitysten avulla on mahdollista parantaa myös videoiden hakukoneoptimointia. Tutustu ohjeisiin Youtuben omilla sivuilla.

Saavutettavasti.fi -sivuston ohjeet sosiaaliseen mediaan

Saavutettavasti.fi -sivustolle on kerätty ohjeita sosiaalisen median julkaisujen saavutettavuudesta. Tutustu ohjeisiin Saavutettavasti.fi -sivustolla.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto – Sosiaalisen median saavutettavuusvaatimukset laissa

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta asettaa vaatimuksia myös sosiaalisessa mediassa julkaistuihin sisältöihin. Lain valvova viranomainen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, kertoo omilla verkkosivuillaan sosiaalisen median saavutettavuusvaatimuksista. Tutustu lain vaatimuksiin Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivustolla.

Julkaistu: