Saavutettavuuden arviointi

Mies katselee tietokoneen näyttöä.
Kuva: iStock

Verkkosivustojen saavutettavuuden ja käytettävyyden arviointiin on olemassa useita menetelmiä. Jokaisessa on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Sivustoja kannattaa arvioida mahdollisimman monella eri menetelmällä, jotta siitä saadaan mahdollisimman saavutettava.

Saavutettavuuden arviointiin tarkoitettuja menetelmiä suositellaan käytettäväksi kaikissa verkkosivuston kehitysvaiheissa: sivujen suunnitteluvaiheessa, koodausvaiheessa ja kun sivuille luodaan sisältöä.

Saavutettavuuden ja käytettävyyden arviointia ei kannata jättää viimeiseksi. Saavutettavien sivujen toteuttaminen on vaivattominta ja usein myös edullisinta, kun sivuston saavutettavuus huomioidaan jo varhaisessa vaiheessa.

Saavutettavuuden arviointia on syytä jatkaa myös sen jälkeen, kun sivusto on julkaistu, jotta kaikki sivustolle tulevaisuudessa luotava sisältö olisi mahdollisimman saavutettavaa mahdollisimman monelle eri käyttäjälle.

Saavutettavuuden arvioinnin suunnitelma

Asioita, joita arvioijan ja verkkopalvelun tilaajaosapuolen tulee ottaa huomioon ennen arvioinnin aloittamista.

Saavutettavuuden testaaminen itse

Ohjeita siitä, miten verkkosivujen kehitystyössä mukana olevat voivat omilla laitteillaan varmistaa sivuston toimivuutta.

Työkaluja saavutettavuusarvioinnin tukena

Esittely erilaisista verkossa toimivista ja tietokoneelle asennettavista työkaluista, joita voidaan hyödyntää saavutettavuustyössä.

Käyttäjätestaaminen

Ohjeita siitä, miten loppukäyttäjiä kannattaa hyödyntää saavutettavuuden ja käytettävyyden varmistamiseksi.

Julkaistu: