Selkokieli verkkosivuilla

Nainen tietokoneen äärellä kirjastossa.
Selkokielisille verkkosivuille voi hakea selkotunnuksen. Kuva: Shutterstock

Selkokielen tekstisisältöjen yleiset periaatteet toimivat verkossa hyvin. Itse asiassa monet yleiset verkkokirjoittamisen periaatteet ovat samansuuntaisia selkokielen periaatteiden kanssa.

Ulkoasun ja graafisten periaatteiden suhteen tilanne on toinen. Painetussa mediassa selkokielisten julkaisujen ulkoasu on määritetty melko tarkkaan, mutta verkossa tämä ei ole mahdollista.

Esimerkiksi painetulle selkotekstille tyypillinen pakotettujen rivinvaihtojen tekeminen ei ole suositeltavaa, koska lopputulos saattaa erilaisten päätelaitteiden ruudun koosta riippuen olla jotain aivan muuta kuin mikä oli alkuperäinen ajatus.

Keskity olennaiseen, rajoita tiedon määrää

Selkokielen käyttäjälle yksi olennaisimmista asioista on tiedon määrä.

Informaation määrä kasvaa usein melko isoksi, koska varsinaisen sisällön lisäksi sivulla on usein erilaisia navigaatiorakenteita, sisältöön liittyvää oheistietoa sekä muita elementtejä ja linkkejä. Monia selkokielen käyttäjäryhmiä ylimääräinen tieto sekoittaa, ja runsas tiedon määrä häiritsee sivuston käyttöä.

Selkokielisessä verkkotekstissä selkeä ja käytettävä navigaatiorakenne, otsikointi sekä hakutoiminto ovat samankaltaisia perusedellytyksiä kuin painetussa tekstissä selkojulkaisuille annetut taitto-ohjeet.

Selkokielisille verkkosivuille voi hakea selkotunnuksen. Tunnuksen myöntävät yhdessä Selkokeskus (selkokieli) ja Papunet-verkkopalvelu (helppokäyttöisyys).

Lähteet

Selkokeskus: Selkokieli verkossa

Julkaistu: