Tjänster

Bild: Shutterstock

Kehitysvammaliitto och Papunet har omfattande kunnande och yrkesskicklighet om tillgänglighetsfrågor. Vi har sakkunniga som grundligt och mångsidigt känner till tillgänglighetsfrågor och som kan utveckla, utbilda och ge handledning och rådgivning.

I våra utbildningar, utvärderingar och konsulteringsuppdrag ligger tyngdpunkten särskilt på webbtjänsters kognitiva tillgänglighet, lättanvändbarhet och begriplighet.

Utvärderingstjänster

Bekanta dig med våra tjänster om utvärdering av tillgänglighet.

Utbildningar

Bekanta dig med våra utbildningar om tillgänglighet.

Granskning av lättlästa webbsidor och symbolen för lättläst

Bekanta dig med granskning av lättlästa webbsidor och symbolen för lättläst som beviljas av Selkokeskus (finska sidor) och LL-Center (svenska sidor).

Publicerat: