Varför tillgängligt?

Med tillgängliga webbtjänster kan man förbättra människors jämlikhet. Bild: Shutterstock

Alla användare har nytta av tillgänglighet. Särskilt viktigt och rent av nödvändigt är tillgänglighet för personer som har någon skada eller funktionsnedsättning.

Exempelvis kan en synskada eller nedsatt rörelseförmåga påverka användningen av digitala tjänster.

Med tillgängliga webbtjänster kan man förbättra människors jämlikhet. Om tjänsterna görs tillgängliga och tillräckligt lätta att använda, har alla möjlighet att använda dem.

I vardagen ställs vi ständigt inför situationer där vi har nytta av tillgänglighet som är välplanerad. Med en apparat med pekskärm är det exempelvis lättare att träffa rätt på en webbsidas tryckknappar om knapparna är tillräckligt stora.

Att skapa tillgängliga webbsidor kräver också att man följer vissa specifika webbstandarder. Därför fungerar tillgängliga webbsidor så bra som möjligt på alla terminaler och i webbläsare.

Vad är tillgänglighet?

Information om vad tillgänglighet är och varför tillgängligheten skall tas i beaktande då webbsidor planeras.

Vad är användbarhet?

Information om vad användbarhet är och varför användbarheten skall tas i beaktande då webbsidor planeras.

Innehållets begriplighet samt lättläst och lätt språk

Information om vad begriplighet av innehåll är och vilken betydelse lättläst och lätt språk har för webbsidor.

Vem har nytta av tillgänglighet?

Information om hur olika funktionsnedsättningar eller skador påverkar användningen av internet.

Assisterande teknik

Information om teknologi och hjälpmedel som underlättar användningen av internet för personer med olika funktionsnedsättningar.

Digital diskriminering

Information om de effekter digitaliseringen av tjänster har.

Andra källor och länkar

Andra webbplatser med information om tillgänglighet.

Publicerat: