Anvisningar och guider

Bild: Shutterstock

På den här sidan finns anvisningar och guider om hur man skapar tillgängliga webbplatser. Använd och dra nytta av anvisningarna i planeringen, utvecklingen och utvärderingen av webbplatser. Delvis kan anvisningarna med skäl också utnyttjas när man utvecklar mobila applikationer.

WCAG 2.1 (Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll) är de mest använda riktlinjerna och anvisningarna om att skapa och utvärdera tillgängliga webbplatser. De utgör också en grund för tillgänglighetslagstiftningen. Det är skäl att noggrant bekanta sig med WCAG 2.1:s framgångskriterier för tillgänglighet.

I planeringsguiden om tillgängliga webbsidor har vi samlat anvisningar och tips med vilkas hjälp webbsidor kan göras mer tillgängliga och till sin användbarhet bättre för alla användare. Det är skäl att bekanta sig med planeringsguiden redan innan man börjar planera och utveckla en webbplats.

Snabbguiderna är listor om tillgänglighet som stöd för minnet. Snabbguiderna har utarbetats för sakkunniga som i olika roller arbetar med webbprojekt.

På sidorna om lättläst språk på webbsidor ges information om lättläst och lätt språk och tips om hur sidor till sitt innehåll kan göras så begripliga som möjligt.

I delarna om utvärdering av tillgänglighet finns anvisningar om hur man utvärderar tillgänglighet. Det är skäl att kontinuerligt utvärdera webbplatsens tillgänglighet under hela den tid den är aktiv.

WCAG 2.1 riktlinjer

WCAG 2.1 är riktlinjer och anvisningar som allmänt används för att utvärdera och granska tillgänglighet.

Snabbguider till tillgänglighet

Snabbguider och minneslistor för planerare, kodare, innehållsproducenter, utvärderare av webbplatser och för alla som är intresserade av tillgänglighet.

Planeringsguide om tillgängliga webbsidor

Klara och konkreta anvisningar för personer som arbetar med att utveckla webbsidor.

Lättanvända webbsidor

Tips om att producera en användbar webbtjänst.

Lättläst och lätt språk på webbsidor

Anvisningar om hur man bygger upp en lättläst webbplats eller en del av den.

Utvärdering av tillgänglighet

Anvisningar om hur tillgänglighet kan utvärderas med olika metoder.

Publicerat: