Lättläst och lätt språk på webbsidor

Man kan ansöka om symbolen för lättläst för webbsidor som är skrivna på lättläst språk. Bild: Shutterstock

De allmänna principerna om lättläst textinnehåll fungerar bra på webben. I själva verket motsvarar många allmänna principer om texter på webben principerna om lättläst språk.

I fråga om layout och grafiska principer är situationen en annan. I tryckta medier är layouten för lättlästa publikationer fastställd rätt så noggrant, men på webben är detta inte möjligt.

Exempelvis de för tryckt lättläst språk så typiska obligatoriska radbytena rekommenderas inte, eftersom resultatet kan vara något helt annat än vad som ursprungligen avsågs. Det här beror på att olika terminaler har olika skärmstorlekar.

Fokus på det viktigaste, begränsad mängd information

Något av det viktigaste för användare av lättläst språk är mängden information.

Informationsmängden blir ofta rätt så stor på grund av att det på sidan, förutom det egentliga innehållet, ofta också finns olika navigationsstukturer, tilläggsinformation som anknyter till innehållet och andra element och länkar. Många användargrupper av lättläst språk upplever den extra informationen som förvirrande och den rikliga mängden information stör användningen av webbplatsen.

En tydlig och användbar navigationsstruktur, rubriksättning och sökfunktion är för lättlästa webbtexter jämförbara med de grundläggande anvisningar som ges för layouten i lättlästa publikationer i tryckt form.

Man kan ansöka om symbolen för lättläst för webbsidor som är skrivna på lättläst språk. Symbolen beviljas av LL-Center för svenska texters del och för finska texters del av Selkokeskus och  Papunet-verkkopalvelu när det gäller språk respektive användbarhet.

Källor:

Selkokeskus: Lättläst på nätet

Publicerat: