Riktlinjer för teknisk tillgänglighet (WCAG)

Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.1 – WCAG 2.1) är utarbetade av World Wide Web Consortium (W3C). W3C är ett internationellt konsortium, som ger rekommendationer om hur innehållet på webbsidor ska presenteras.

WCAG 2.1 används i stor utsträckning och riktlinjerna används också ofta som grund för lagstiftning om tillgänglighet. WCAG 2.1 innehåller många rekommendationer. Om dessa rekommendationer iakttas blir webbinnehållet mer tillgängligt för personer med skador eller funktionsnedsättningar och delvis också för äldre personer. Rekommendationerna används när man utvecklar webbplatser och när sakkunniga utför tillgänglighetsutvärderingar.

WCAG 2.1 riktlinjerna innehåller principer för tillgängligt webbinnehåll, allmänna anvisningar och testbara framgångskriterier.

Bekanta dig med WCAG 2.1 riktlinjerna i sin helhet på W3C:s sidor (på finska, ingen officiell svensk version).

WCAG:s uppbyggnad och användning

Vad är WCAG 2.1 riktlinjerna och hur kan man dra nytta av dem.

Att beakta i fråga om WCAG

Frågor att beakta innan man använder sig av WCAG riktlinjerna.

Papunets WCAG 2.1 checklista

Papunets förenklade version och tolkning av WCAG 2.1 riktlinjerna.

Publicerat: