Att beakta i fråga om WCAG

WCAG är ett bra och mycket använt verktyg för utvecklare och utvärderare av webbplatser. Det finns ändå vissa begränsningar och problem i riktlinjerna.

Med hjälp av WCAG riktlinjerna kan man inte lösa alla problem som användare med funktionsnedsättning ställs inför. Enligt undersökningar kan man med hjälp av WCAG riktlinjerna lösa endast exempelvis hälften av de problem som personer med synskador upplever då de besöker webbsidor.

WCAG beaktar inte heller alla slag och nivåer av variationer eller funktionsnedsättningar eller kombinationer av dem, som kognitiva och språkliga svårigheter eller inlärningssvårigheter.

Genom att använda WCAG riktlinjerna kan man närmast garantera att en webbplats är tekniskt tillgänglig. Riktlinjerna beaktar alltså inte om webbplatsen är användbar för användare med funktionsnedsättning och variationer. Trots att alla kriterier i WCAG riktlinjerna skulle ha beaktats, kan användningen av webbplatsen vara besvärlig och långsam för många användare. Därför är det viktigt att också bekanta sig med på vilket sätt webbplatser kan göras lätta att använda och kognitivt tillgängliga och vilken betydelse tydligt och lättläst språk på webbsidor har.

En del av kriterierna i WCAG riktlinjerna är mycket tolkningsbara. Utvecklare och utvärderare av webbsidor kan vara av olika åsikt om huruvida webbplatsen uppfyller något av kriterierna eller inte.

Exempelvis definierar ett av kriterierna att det för allt icke textuellt innehåll på en sida ska finnas ”textmotsvarighet som uppfyller samma behov” för användare med synskador. Exempelvis ska bilder på webbsidor förses med en text som upplyser om vad bilden innehåller. Olika personer kan ha olika uppfattning om vad textmotsvarigheten bör innehålla för att vara tillräckligt beskrivande.

På grund av detta är det viktigt att webbplatsens användbarhet är bra och att man vid planeringen av tillgängligheten tagit i betraktande alla användare.

Publicerat: