Sociala medier

Bild: Shutterstock

Tillgänglighetskrav gäller också innehåll som publiceras på sociala medier. I den här delen presenterar vi tips om de mest allmänna sätten hur man kan göra innehåll på sociala medier tillgängligt.

Bilder

Textmotsvarigheter för bilder

När man publicerar en bild på Facebook, Twitter eller på någon annan plattform för sociala medier, ska man komma ihåg att förse bilden med en textmotsvarighet. Skriv i textmotsvarigheten vad som syns på bilden. Med hjälp av en textmotsvarighet kan personer med synskador och som använder skärmläsningsprogram få veta vad som finns på bilden.

Bildens textmotsvarighet är en kort beskrivning av bildens innehåll. Om bilden har mycket innehåll som är viktigt, ska en mer omfattande beskrivning av innehållet skrivas i själva inlägget. Om bilden inte innehåller sådant som har betydelse med avseende på förståelsen eller om man berättar om bilden i själva inlägget, behöver man inte lägga till någon textmotsvarighet.

Att lägga till en textmotsvarighet görs på olika sätt på de olika plattformarna för sociala medier. Om den tjänst för sociala medier man använder saknar en möjlighet att lägga till en textmotsvarighet, kan man skriva in en beskrivning av bilden direkt i sitt inlägg på sociala medier.

Bilder med text

Om den bild man lägger till innehåller text, skriv in texten som finns på bilden i samma inlägg. Om texten på bilden saknar betydelse med avseende på förståelsen, behöver man inte skriva in den i inlägget.

Bilder med text är vanliga i sociala medier. Ofta presenteras exempelvis meddelanden om evenemang på det här sättet – som en bild med text. Det här är inte ett tillgängligt sätt att sprida information, om inte samma innehåll har skrivits in också i själva inlägget.

Om bilden innehåller mycket text, skriv i bildens textmotsvarighet in en kort beskrivning av innehållet och skriv in bildens textinnehåll direkt i inlägget. Om antalet tecken i exempelvis Twitter inte räcker till för att skriva in allt textinnehåll, ska man lägga till texten bakom en separat länk.

Invecklade och komplexa bilder

Om man med hjälp av en bild vill förmedla mycket information, ska man skriva in informationen som text i inlägget. Information som presenteras som exempelvis olika kurvor eller stapeldiagram är inte enbart som en bild tillgänglig för alla. Därför ska den information som presenteras på bilden förklaras i själva inläggets text.

I textmotsvarigheten för en sådan bild skriver man alltså inte in all information som finns på bilden. Informationen presenteras i själva inlägget. I textmotsvarigheten berättar man kort vad man vill förmedla med bilden.

Videor

Textning

Allt tal på videor ska textas. Man ska också texta annat ljud på videon som är viktigt med avseende på innehållet.

Exempelvis erbjuder Youtube ett eget textningsverktyg som är lätt att använda för att göra textningar. Textningar kan ofta också läggas till med samma editeringsapplikation som har använts för att editera videon. För textningar finns också olika applikationer, exempelvis den avgiftsfria Subtitle Edit.

Syntolkning

Av videon ska det också finnas en syntolkad version. Med syntolkning avses ett separat ljudspår där man beskriver vad som sker på videon. Syntolken talar på de delar av videon som saknar dialog eller annat ljud som är viktigt med avseende på förståelsen av videon.

Man ska komma ihåg att alltid i tal uttrycka det som på videon visas som textinnehåll. Sådant kan exempelvis vara namn och titel på den person som visas på videon.

Det är skäl att beakta kravet på syntolkning redan då man planerar och filmar in videon. Då behöver man inte alltid skapa en separat syntolkning.

Fall där syntolkning inte är nödvändig

  • Videons visuella innehåll är helt och hållet dekorativt och har ingen betydelse för att man ska förstå innehållet i videon.
  • På videons ursprungliga ljudspår finns allt viktigt innehåll som tal.
  • Videon är en så kallad ”talande huvud” video.

Textversion

Det rekommenderas att också som text skriva det viktigaste som presenteras på videon. I exempelvis Youtube kan man i videons beskrivningsfält skriva in vad videon handlar om och vad som talas på den. Hela videon behöver man nödvändigtvis inte skriva in ord för ord – ett sammandrag är till hjälp för många.

Fyrkantstaggar eller #hashtaggar

Läsningen av meddelanden försvåras ju mer man har använt #hashtaggar inne i texten. Om det är möjligt är det skäl att placera dem i slutet av texten.

Om det i en hashtagg finns fler än ett ord, är det skäl att inleda varje enskilt ord med stor bokstav. Det här underlättar läsningen för många och exempelvis ett skärmläsningsprogram läser då orden separat. Den här anvisningen gäller inte sammansatta ord!

Exempel: #FotbollÄrRoligt.

Anvisningar om olika sociala mediers tjänster

Papunets egna anvisningar

Papunet har utarbetat egna anvisningar om att lägga till textmotsvarigheter i olika sociala mediers tjänster. Anvisningarna kommer att uppdateras och utökas.

Publicerat: