Tillgängliga dokument

Tillgänglighet gäller inte bara för innehåll på webbsidor och i mobilapplikationer, utan tillgänglighet berör också dokument och filer. Bekanta dig med länkarna som finns på den här sidan för att fördjupa din kunskap om tillgänglighet och ta del av praktiska instruktioner och exempel.

Kom ihåg följande

  • Använd formateringsverktyget för rubriker och text. Märk rubriker som rubrik, förstora inte fonten
  • Skapa listor genom att använda verktyget för punktlistor eller numrering.
  • Skriv in alternativ text för bilder.
  • Använd tabeller endast för att presentera information som kräver tabeller.
  • Kontrasten mellan text och bakgrund måste vara minst 4,5:1.
  • Bilder och illustrationer som är viktiga för att förstå innehållet bör också ha en tydlig kontrast mot bakgrunden, minst 3:1.
  • Använd inte färger för att betona innehållets betydelse.
  • Kontrollera att dokumentets inställning för språk är samma som innehållets språk.
  • Ge dokumentet ett beskrivande namn.

Mer information

Här finns länkar till olika webbplatser, där det finns mycket bra information, till exempel instruktioner och tips på hur du gör tillgängliga dokument.

Instruktioner på svenska

Gör Word-dokument lätta att använda av personer med funktionsnedsättningar – Microsoft

Instruktioner och praktiska råd som hjälper dig att göra Word-dokument lätta att använda av personer som har olika funktionsnedsättningar.

Instruktioner på finska

Saavutettavasti.fi – Tillgängliga dokument (endast på finska)

Praktiska instruktioner och tips om tillgängliga Word-, PowerPoint-, Excel och PDF-filer.

eOppivan Utbildning om tillgängliga dokument på internet (endast på finska)

Utbildningen lär dig att producera tillgängliga dokument, till exempel instruktioner, rapporter och presentationer som publiceras på internet. Utbildningen fokuserar på Word-, PowerPoint- och Excel-filer samt hur de ändras till PDF-filer på rätt sätt.

Instruktioner på engelska

Creating Accessible Word Documents – WebAIM.org

There are several things you can do to make your Word Documents more accessible for people with disabilities.

Publicerat: