Papunets WCAG 2.1 checklista

Checklistan på den här sidan är Papunets förenklade version och tolkning av WCAG 2.1 riktlinjerna. Ifrågavarande checklista är således inte Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll WCAG 2.1 och i checklistan beaktas inte heller alla kriterier som ingår i WCAG 2.1 riktlinjerna. Av den här orsaken rekommenderar vi alltid att det är skäl att bekanta sig med de ursprungliga riktlinjerna på W3C:s sidor: WCAG 2.1 guidelines (på engelska), WCAG 2.1 -ohjeistus (på finska).

De ursprungliga WCAG 2.1 riktlinjerna tar inte ställning till hur och på vilket sätt innehåll och funktionalitet tekniskt har genomförts. I checklistan på den här sidan finns ändå anvisningar om hur innehåll och funktionalitet kan genomföras. Här har de mest allmänna förfaringssätten och WCAG 2.1 felen beaktats.

Vid utarbetandet av den här checklistan har man använt sig av de ursprungliga WCAG 2.1 riktlinjerna, WebAIMin WCAG 2 checklistan (på engelska) och Papunetin verkkosisällön saavutettavuusohjeita.

Publicerat: