Att kommunicera med ett hjälpmedel

Med ett kommunikationshjälpmedel kan du uttrycka dig genom att skriva egna meddelanden eller välja ord och uttryck från en bildordlista.

Ordförrådet i kommunikationsverktyget kan finnas i form av symboler, bilder eller ordlistor. Man kan också använda sig av så kallade snabbmeddelanden det vill säga att man har färdiga uttryck och meningar.

Kommunikationsapparater har en talfunktion. Det betyder att de meddelanden som skapas kan läsas upp av en talsyntes.

Det går att använda flera kommunikationshjälpmedel parallellt. Du kan t.ex. använda kommunikationstavlor och en kommunikationsmapp samt en talande enhet eller ett kommunikationsprogram på datorn eller pekplatta.

Hjälpmedelsteknologin gör det möjligt att skriva budskap eller välja budskap även för personer med stora utmaningar i att styra och reglera sina rörelser eller om synanvändningen är begränsad. Kommunikationspartnern kan också hjälpa till vid användning av ett kommunikationshjälpmedel. Då kan kommunikationspartnern läsa upp ord eller bokstäver från kommunikationshjälpmedlet.

Kommunikationen kan ske med hjälp av nyckelord eller hela meningar. Med nyckelord avses ord som är centrala för att budskapet skall förstås. Med dem kan man exempelvis uttrycka till vad eller vem saken relaterar och vad, var och när något händer och vilka känslor det väcker. Då kommunikationen sker med nyckelord är det viktigt att kommunikationspartnern ställer förtydligande frågor och upprepar budskapet.

Non verbal kommunikation är en central del av kommunikationen och tillför smidighet i kommunikationen även då ett kommunikationshjälpmedel är i bruk. Således bör man inte glömma bort miner, gester och att peka på saker i omgivningen. Att rita kan också vara ett sätt att uttrycka sig ifall ett ord inte finns i hjälpmedlet.

Problem med att använda kommunikationshjälpmedlet?

Det kan uppstå problem med användningen av kommunikationshjälpmedel och det är viktigt att du söker hjälp så snart som möjligt.

Om problemet har att göra med hjälpmedlets funktion, bör du kontakta hjälpmedelsenheten som beviljat hjälpmedlet. Ifall kommunikationen med hjälpmedlet inte flyter, be om vägledning av en talterapeut, kommunikationshandledare eller annan sakkunnig.