Att kommunicera med nyckelord eller fraser

Kommunikation kan ske med enstaka ord eller hela meningar. Också den non verbala kommunikationen skall beaktas.

Symboler eller bilder kan användas för att förmedla budskap.  Då berättandet sker med enskilda symboler skall kommunikationspartnern tolka budskapet. Mottagaren av meddelandet måste vara uppmärksam i sin tolkning, så att inte hen påverkar meddelandets innehåll.

För att kunna bygga hela meningar krävs det goda språkkunskaper av den som kommunicerar. Av kommunikationspartnern krävs det tålamod att vänta och ge den tid som behövs för att skapa ett meddelande. Endast på detta sätt kan diskussionen fortgå på ett jämställt och ömsesidigt sätt.

Att uttrycka sig med nyckelord

Med nyckelord avses ord som är centrala för att budskapet skall förstås. Till detta sätt att kommunicera hör också stödtecken. Nyckelordet kan vara något man gör, en händelse, en person och/eller en plats.

Största delen av de personer som kommunicerar med symboler använder sig av nyckelord och kompletterar det sedan med andra metoder och använder till exempel gester, miner och tecken.

Då kommunikationen sker med nyckelord förutsätter det att kommunikationspartnern tolkar och ställer klargörande frågor. Tilläggsfrågor kan vara:

  1. Vem gör?
  2. Vad görs?
  3. Var händer det?
  4. När händer det?

Kommunikationspartnern upprepar sedan budskapet i sin helhet och försäkrar sig om att meddelandet är rätt.

Att uttrycka sig i hela meningar

Att producera en hel mening med hjälp av ett kommunikationshjälpmedel är mer exakt, men det är mycket tidskrävande. Det kräver också språkliga färdigheter, som till exempel att behärska ordföljd och grammatiska färdigheter. I många kommunikationspärmar är ordförrådet uppbyggt så att man från ett uppslag kan skapa hela meningar.

Uttryck i meningar

Då personen uttrycker sig i meningar är samtalspartners roll att tolka och förtydliga budskapet mindre. Men även då gäller det för samtalspartnern att upprepa högt och verbalisera budskapet.

Om kommunikationen till exempel sker med en dator eller pekplatta omvandlar enhetens talfunktion meddelandet till tal. I många fall hörs orden i sin grundform, eller i den form symbolerna är benämnda. I mer avancerade kommunikationsprogram finns en grammatisk böjning.

Naturliga non verbala uttryckssätt

Ansiktsuttryck, gester och handlingar är en naturlig del av kommunikationen. De skall inte heller glömmas bort även om ett kommunikationshjälpmedel används. Non verbala budskap är spontana och snabba och de ökar flytet i kommunikationen. Då man till exempel i syfte att småprata frågar hur läget är, kan en blick eller gest omedelbart ge ett svar på frågan. Efter det kan man gå mera in på detaljer.

Att använda ett kommunikationshjälpmedel kräver nästan alltid en viss ansträngning. Detta är bra att minnas då man övar in ett hjälpmedel. Då är det värt att fokusera på sådant som inte kan uttryckas på annat sätt.