Kommunikationsapparater

På den här sidan finns information om apparater med vilka det går att spela upp förinspelade meddelanden, kommunicera med symboler eller skriva själv. Det finns också apparater som kan stärka din röst.

Talapparater

En talapparat är lättanvänd och den kan spela upp ett eller flera röstmeddelanden. För att identifiera meddelandet används en symbol. Talapparaten kan vara en knapp som bärs på handleden, eller en apparat med många knappar. Talapparater används ofta som kommunikationshjälpmedel vid sidan av symboler, gester och stödtecken. Apparaterna lämpar sig väl för gemensamma lek- och spelsituationer, där talet gör att personen mera jämlikt kan påverka lekens gång.

Röstmeddelandet spelas alltid in av någon annan än den person som använder apparaten. Det är enkelt att spela in ett meddelande. Det är viktigt att tillsammans med användaren komma överens om innehållet i meddelandet. Om möjligt kan man tillsammans spela in ett meddelande. Eftersom meddelandet är användarens röst skall meddelandet vara i ”jag-form”. Det är också bra att tänka på med vem och i vilka situationer talapparaten används, så att samtalet blir så naturligt som möjligt.

Det finns applikationer till pekplattor, som fungerar på motsvarande sätt som talapparaterna. En del är rutnätsbaserade, men det finns också applikationer med vilka meddelanden kan bäddas in ett fotografi.

Med hjälp av fotografier och filmer som visar en aktivitet är det ibland mer åskådligt att planera vad man vill säga samt få fram budskapet tydligt.

  1. Fotografera eller filma aktiviteten
  2. Titta tillsammans igenom fotografierna och filmerna och välj ut vilka ni vill använda. Spela in röstmeddelanden till dem.
  3. Det går också att bädda in till exempel musik till en bild eller video. Musiken kan då göras till en del av berättandet.