Kommunikationshjälpmedel för PC

På den här sidan finns information om kommunikationsprogram som används på PC-datorer.

Med kommunikationsprogrammen kan man bygga kommunikationsinnehåll. Kommunikationsinnehållen kan bestå av bilder, olika symboler eller text. Kommunikationsupplägget kan innehålla tusentals ord och uttryck. För att skapa ett upplägg är det alltid bra att konsultera expertis. Dels handlar det direkt om tekniken kring programmet men det är också viktigt att ta i beaktande de individuella behoven. Då handlar det om allt från val av program, val av styrsätt och val av innehåll.

Det finns många olika program och kommunikationsinnehåll som används på olika håll i världen. Den här artikeln presenterar de vanligaste som används bland svenskspråkiga i Finland. Det är också viktigt att komma ihåg att det hela tiden sker utveckling inom denna sektor.

Kommunikationshjälpmedel av den här typen lånas huvudsakligen ut via specialsjukvården, där man kan få gå på en bedömning för att ta reda på vilken typ av hjälpmedel som passar användaren bäst. Då får man också låna en dator som lämpar sig för programmets användning och ett fungerande styrsätt. Om du eller en närstående är intresserade av att prova ett datorbaserat hjälpmedel kan ni kontakta sjukvården där ni bor och be om att få en remiss för utredning av kommunikationshjälpmedel.

Grid 3

Grid 3 är ett kommunikationsprogram som finns tillgängligt för PC och iPad. I programmet kan man använda sig av såväl symbol- som textbaserade meddelanden, som en talsyntes sedan läser upp. Programmet använder sig av WLS-symbolbiblioteket (samma symboler som finns i Widgit Online och In Print 3), men det är också möjligt att köpa PCS- och SymbolStix-symboler. Utöver det kan man också använda egna fotografier.

I Grid 3 kan man köpa och använda den finlandssvenska talsyntesen Samuel.

PC-versionen av programmet lämpar sig väl för användning med alternativa styrsätt, som till exempel ögonpekning eller skanning. Det finns också möjlighet att använda social media genom programmet, t.ex. Facebook eller Youtube. Programmet innehåller även en del spel och uppgifter.

I Grid 3 finns färdiga svenskspråkiga innehåll för både text- och symbolkommunikation, men symbolinnehållen behöver redigeras för att passa användaren. Det går också att redigera hur sidorna ser ut och man kan också själv bygga eget innehåll. Utöver de färdiga innehållen finns det möjlighet att ladda ner eller köpa innehåll som andra användare har skapat. Också dessa upplägg går det sedan att redigera. Folkhälsan har utvecklat innehåll för Grid3 med produkten Kommunikationsstigen som är ett omfattande upplägg.  

Med Grid 3 är det också möjligt att distansredigera t.ex. en familjemedlems kommunikationsinnehåll från en annan dator.

Det går att ladda ner en 60 dagars gratis testversion av appen. Om du är intresserad av den fulla versionen rekommenderas att du kontaktar specialsjukvården för en bedömning.

Du kan läsa mer om Grid 3 på utvecklarnas hemsida: Smartbox.

Du kan läsa mer om Kommunikationsstigen på Folkhälsans materialsida.

Snap Core

Snap Core är ett kommunikationsprogram som finns tillgängligt för både PC och iPad. I programmet använder man symboler för att kommunicera, och en talsyntes läser upp meddelandena. Snap Core använder sig av PCS-symboler, det vill säga samma bilder som finns i programmet Boardmaker, och utöver det kan användaren också ladda upp egna fotografier.

Snap Core innehåller många färdiga kommunikationstavlor för olika livssituationer, och behöver anpassas för brukarens behov innan man kan ta i bruk programmet. Det går att redigera hur sidorna ser ut och man kan också själv bygga eget innehåll.

Det går att ladda ner gratisversioner av appen för både Windows och iPad.  Betalversionen går att köpa i programmet, men det rekommenderas att du kontaktar specialsjukvården för en utvärdering av behov av kommunikationshjälpmedel.

Du kan läsa mer om Snap Core på företagets hemsida: MyTobiiDynavox.