Lagring av egna bilder i Papunets verktyg

Bilder som laddats upp i Papunets verktyg lagras på en molntjänst som administreras av Papunet. Oanvända bilder raderas automatiskt, men det går också att begära borttagning av bilder.

När en användare som är inloggad i Papunets verktyg (Bildverktyg, Papuri-webbbokverktyg) laddar upp en egen bild i verktygen, laddas bilden upp till en finsk molntjänst som administreras av Papunet. Endast Papunets tekniska personal och molntjänstens tekniska personal har åtkomst till denna tjänst. Under uppladdningen av bilden ändras namnet till en slumpmässig kod. Samtidigt läggs en anteckning om bilden till i den av Papunets administrerade databasen. Med hjälp av databasanteckningen kopplas den aktuella bilden till användarens inloggnings-ID, vilket innebär att endast den användaren har åtkomst till bilden. Bilder som laddas upp av användare som inte är inloggade i Papunets verktyg, är tillgängliga för användaren under sessionen i den webbläsare de används i. Efter sessionens slut går det inte längre att få åtkomst till bilderna.

Papunets personal kan på användarens begäran tillhandahålla en lista över de bilder som användaren har laddat upp i Papunets verktyg. Bilder kan också tas bort från Papunets molntjänst och databaser på användarens begäran. Vid sådana begäranden bör man vara förberedd att kunna bevisa att man äger det inloggnings-ID som är kopplat till bilderna. Papunet kan inte tillhandahålla information om bilder som har laddats upp utan att användaren är inloggad.

Aktiva bilder som används bevaras på Papunets molntjänster tills vidare. Inaktiva bilder och deras databasanteckningar raderas automatiskt efter 30 dagars inaktivitet. Bilder som laddats upp utan inloggning raderas också automatiskt efter 30 dagar.

Sidans uppdateringsdatum: 18.9.2023