Handlagets teckenmaterial

Här hittar du teckenmaterial form av ritade teckenbilder i alfabetisk ordning och ämnesvis.

Största delen av tecknen är från det finlandssvenska teckenspråket (FinSSL), men en del används möjligen främst i det finska teckenspråket (FinSL).

Teckenbanken (Handlaget)

Videor till Flip flop-bokens tecken (SignWiki)