Öva att använda kommunikationspärmen

På den här sidan finns tips och idéer om hur man stegvis kan öva att använda en kommunikationspärm. Man bör alltid utgå från de egna behoven.

I varje steg finns praktiska instruktioner samt lekfulla uppgifter. När du övar är det bra att minnas att det inte finns något rätt sätt att använda en kommunikationspärm. Alla människor kommunicerar inte på samma sätt. Någon kommunicerar bara med enstaka ord medan någon annan använder flera ord. I träningen gäller det att fokusera på flytet i kommunikationen, eftersom syftet med kommunikationspärmen är att underlätta kommunikationen i vardagen.

Bekanta dig med kommunikationspärmen och öva först på att använda den själv, så att du kan visa åt ägaren hur man kan kommunicera med pärmen. Då du pekar på symboler i pärmen och benämner dem kan ägaren imitera dig och lära sig att använda pärmen som ett stöd i kommunikationen. Av samma orsak är det bra att peka på symboler och säga ordet även då ägaren förstår ordet.

Kom ihåg att övningen sker steg för steg. Mitt i den hektiska vardagen kan det vara svårt att använda pärmen och uppleva nyttan av den. Därför ska träningen gärna kombineras med trevlig samvaro. Kommunikationspärmen kan användas på olika sätt i olika situationer. För att pärmen ska uppmuntra till kommunikation bör den innehålla viktiga saker för användaren. Det kan handla om närstående, husdjur, fritidsintressen och andra trevlig aktiviteter. Det är bra att regelbundet lägga till nya symboler för att kunna berätta om nya saker och händelser.

Vid sidan av kommunikationspärmen är det bra att minnas andra kommunikationsmedel och former. Det är inte nödvändigt att använda pärmen om ärendet kan kommuniceras på annat sätt. Det är motiverande att använda kommunikationspärmen i lägen där budskapet inte kunde fås fram på annat sätt. Det är alltså inte viktigt att pärmen används på ett visst sätt utan det centrala är att kunna använda pärmen när det behövs för att bli förstådd. Det är också viktigt att tänka på hur viktigt det är att användaren blir förstådd av främlingar och nya bekantskaper.

Träningen kan delas in i fyra steg

1. Att bekanta sig med pärmens innehåll

Ordförrådet i kommunikationspärmen är oftast indelad i olika kategorier. Ordförrådet för ett nytt ämne börjar alltid på vänster sida av pärmen. Ibland kan symbolerna ha färgad bakgrund eller färgad ram. Tanken bakom färgerna är att göra det lättare att hitta ord som hör till en viss ordklass eller att hitta färdiga fraser.

I en del pärmar kan det finnas ord som i nedre hörnet har en siffra eller bokstav. Sådana rutor kallas länkar och leder till en annan plats i pärmen. Det gäller att välja rätt flik.

Då du tillsammans med användaren bekantar dig med innehållet, är det bra att högt berätta vad du gör då du bläddrar i pärmen. Berätta till vilken sida du bläddrar och varför. Då användaren pekar på symboler i pärmen, uttalar kommunikationspartnern symbolens betydelse högt. På det sättet lär sig användaren symbolernas betydelse och funktion vid kommunikation.

Kom ihåg att det kan vara svårt att använda pärmen i början. Det tar tid att lära sig använda den och ibland blir det misstag, men det är okej. Med små steg i taget och tålamod blir det smidigare och snabbare att använda kommunikationspärmen och den kan komma att hjälpa till att utreda saker även i mera utmanande situationer.

2. Att uttrycka sig med enskilda symboler

Välj först 1-3 vardagliga situationer som motiverar användaren mest. Börja använda pärmen i dessa situationer och vänj er redan nu att ha kommunikationspärmen med hela tiden. Kommunikationspartnern är aktivt med och pekar på nyckelord samtidigt som hen pratar. Om du till exempel säger ”snart ska vi äta” pekar du samtidigt på symbolen ”äta” eller om användaren vill leka med bilar pekar du samtidigt på symbolen för ”bilar”.

För att uppmuntra användaren att själv använda kommunikationspärmen gäller det att göra en fråga om val. Fråga till exempel ”Vill du ha ett äpple eller en apelsin?” Det är viktigt att du samtidigt som du säger ordet även pekar på symbolen. Om pärmen saknar viktiga ord kan du lägga till dem antingen genom att rita eller klippa ut en bild. Bilder som fattas kan även sökas bland annat via google, Papunets bildverktyg eller mer omfattande symbolprogram så som Widgit Online.

3. Att uttrycka sig med korta fraser

Då pärmens innehåll börjar bli bekant och du kan använda enskilda symboler parallellt med att du pratar, är det dags att göra korta, några ords fraser med symboler. Börja med att bygga meningar från endast ett uppslag. Peka på de symboler du hittar på uppslaget. De övriga orden säger du bara högt. Då du pratar böjer du orden helt vanligt. Böj orden i vanlig ordning även om ordet under symbolen är i grundform. Täck inte symbolen då du pekar på den eftersom användaren i första hand tittar på symbolen, inte ordet. Peka på symbolerna även om det verkar som om användaren inte tittar på. Många användare har en förmåga att följa med i ögonvrån.

Gör pärmen till en naturlig och motiverande del av vardagen. Berätta och upprepa dagligen saker med hjälp av kommunikationspärmen. Säg till exempel ”Jag åkte till jobbet med bil”, ”Jag åt soppa idag”, ”Imorgon ska vi till affären.”

Då användaren pekar på en symbol gör du en liten mening av symbolen och pekar samtidigt på symbolerna. Uttryck med korta meningar kan tränas genom att komplettera meningar. Du kan börja meningen ”Jag vill…” och sedan fråga användaren ”Vad vill du?” På så vis kan användaren försöka skapa en mening på ett meningsfullt sätt. Du kan också ställa små öppna frågor, till exempel ”Med vad åker vi till butiken?” och vid behov fortsätta med till exempel: ”Ska vi åka bil eller buss?”

Att berätta roliga historier och att skämta är också bra sätt att öva användningen av kommunikationspärmen. Så tillåt skämt och berätta även sådant som inte stämmer. När du berättar dina egna historier med hjälp av pärmen ger du samtidigt en modell åt användaren. Därför skall du ibland även uttala förbud. Om du inte hittar bilden du behöver och inte kan rita den eller genast bifoga den kan du peka på ”något annat” eller ”ingen bild”, beroende på vad som finns tillgängligt.

4. Att berätta på meningsnivå

Då användaren lärt sig bilda korta meningar kan du småningom visa modell för längre meningar. Använd även småord och eventuella grammatiska tecken då du skapar meningar med pärmen. På det sättet blir även dessa bekanta för användaren. Kom ihåg att även skapa frågor och meningar med förbud.

Låt användaren alltid tala till punkt även om du kan gissa eller vet vad hen tänker säga. Efter det kan du ställa tilläggsfrågor och försäkra dig om att du förstått budskapet rätt. Den typen av erfarenheter motiverar användaren att kommunicera med hjälp av pärmen.

Handledning, tips och idéer om hur använda kommunikationspärmen får du av din talterapeut eller kommunikationshandledare.