Palvelut

Ihminen tietokoneella, toinen käsi hiirellä, toinen näppäimistöllä.

Kehitysvammaliitossa ja Papunetissä on laajaa osaamista ja ammattitaitoa saavutettavuusasioissa. Meillä on aiheeseen syvällisesti ja monipuolisesti perehtyneitä asiantuntijoita kehittämässä, kouluttamassa, opastamassa ja neuvomassa.

Keskitymme koulutuksissa, arvioinneissa ja konsultoinnessa erityisesti verkkopalveluiden kognitiiviseen saavutettavuuteen, helppokäyttöisyyteen ja ymmärrettävyyteen.