Selkokielisten verkkosivujen tarkistus ja selkotunnus

Nainen katsoo tablettitietokonetta.
Kuva: iStock

Selkokielisille verkkosivustoille voi hakea selkotunnusta. Selkotunnus on merkki siitä, että sivusto täyttää tietyt kriteerit ja on selkokielinen ja helppokäyttöinen. Tunnuksen myöntää Selkokeskus, joka Papunetin tavoin on osa Kehitysvammaliiton saavutettavuusyksikköä.

Jos haluat hakea verkkosivustolle selkotunnusta, lue lisää selkotunnuksesta Selkokeskuksen sivuilta tai ole yhteydessä Selkokeskukseen: selkokeskus@kvl.fi.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Selkokielisten verkkosivujen tarkistus on tarkoitettu kaikille, jotka ovat toteuttaneet tai toteuttamassa selkokielisen verkkosivuston tai sen osan ja haluavat käyttää selkotunnusta sivustolla.

Mitä tarkastus sisältää?

Selkokielisten verkkosivujen tarkistus sisältää verkkosivuston selkokielisyyden sekä sivuston helppokäyttöisyyden tarkistuksen. Helppokäyttöisyyden tarkistamisessa hyödynnetään Papunetin kehittämää kriteeristöä helppokäyttöisyyden arviointiin.

Tunnuksen hakeminen ja selkotunnuksen käyttäminen on ilmaista.

Kaikki sivustot, joille on myönnetty selkotunnus, on koottu Selkokeskuksen sivuille.

Julkaistu: