Koulutukset

Mies esitelmöi ryhmälle.
Kuva: iStock

Tarjoamme koulutusta, opastusta ja ohjausta verkkosivujen saavutettavuuteen liittyvissä asioissa.

Tilauskoulutukset

Tilauskoulutukset suunnitellaan ja räätälöidään tilaajan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Ota yhteyttä ja kerro, millainen saavutettavuuskoulutus palvelisi juuri sinun yhteisösi tai yrityksesi tarpeita!

Tilauskoulutuksissa voidaan huomioida

 • verkkopalvelujen suunnittelijat
 • koodaajat
 • sisällöntuottajat ja viestinnästä vastaavat
 • verkkopalveluiden tilaajat
 • kaikki saavutettavuudesta kiinnostuneet.

Millaisista sisällöistä koulutuksen voi rakentaa?

 • Mitä saavutettavuus on ja miksi se on tärkeää?
 • Digipalvelulaki ja siinä olevat saavutettavuusvaatimukset.
 • WCAG-saavutettavuusohjeistus ja sen käyttö.
 • Erilaiset vammat ja toimintarajoitteet ja niiden aiheuttamat haasteet verkossa.
 • Avustavat teknologiat ja niiden vaikutus verkkosivujen käyttöön.
 • Konkreettisia ja käytännön ohjeita saavutettavien verkkosivustojen tekemiseen.
 • Kognitiivisen saavutettavuuden periaatteet ja verkkosivujen helppokäyttöisyys.
 • Tiedon saavutettavuus, kielen selkeys ja selkokielen käyttö verkkosivuilla (yhteistyössä Selkokeskuksen kanssa).

Tutustu myös Selkokeskuksen koulutuksiin.

Yhteydenotot ja tarjouspyynnöt

Marjo Timonen
marjo.timonen@kvl.fi
09 3480 9223

Julkaistu: