Användarvillkor för webbtjänster

Papunet är en webbtjänst som innehåller information, material och verktyg för att stödja kommunikation. Tjänsten är öppen och gratis för alla att använda.

Webbsidan innehåller sidor med information, material och bildverktyg samt spelsidor, bildsidor och sidor om tillgänglighet. En stor del av innehållet är översatt till svenska, och spelsidorna är också tillgängliga på engelska.

Webbsidan upprätthålls av Papunet som lyder under Kehitysvammaliitto. Lärum och Folkhälsan ansvarar för det svenska innehållet.

Att använda webbtjänsten 

Papunet-webbtjänsten är öppen och gratis för alla att använda.

Upphovsrätten till webbtjänstens innehåll tillhör Papunet och samarbetspartners som har producerat innehållet.

Innehållet i webbtjänsten kan länkas fritt till andra webbplatser.

Innehållet i webbtjänsten kan fritt citeras, förutsatt att korrekta källhänvisningar används. Det är bra att nämna Papunet, datum eller år och webbadressen för den sida som citeras.

Sidor från webbtjänsten kan skrivas ut och utskrifter kan delas ut, till exempel för kundbruk.

Bilder, videor och annat material på webbtjänstens sidor får inte ,utan tillstånd, delas ut delas ut ur sitt sammanhang. 

Webbtjänsten innehåller en bildbank vars bilder kan användas direkt eller genom bildverktygen. Bildbankens bilder kan användas fritt för alla icke-kommersiella ändamål, förutsatt att källan till bilderna anges. Bekanta dig med användningsvillkoren och källhänvisningarna för bildbanken.

Om du har frågor om användningen av material kan du kontakta oss via e-post: papunet@kvl.fi.

Säkerhetsaspekter

De kontaktuppgifter som användaren lämnar i samband med registrering i Papunets bildverktyg, prenumeration på nyhetsbrev eller insändande av respons delas inte med tredje part. Papunet hanterar personuppgifter och registrering i enlighet med personuppgiftslagen. Bekanta dig med integritetspolicyerna.

Papunet använder cookies och samlar information om användningen av webbtjänsten. Syftet med insamlingen av information är att förbättra webbtjänsten för att bättre motsvara användarnas behov. Insamlad information är anonym och kopplas inte till enskilda användare. Läs om cookie-policy.

Rättigheter och ansvar

Papunet strävar efter att hålla informationen på webbtjänsten korrekt och uppdaterad samt att säkerställa webbplatsens tekniska funktion. I vissa situationer kan dock aktuell information och teknisk funktionalitet inte garanteras.

Papunet tar inte ansvar för användningen eller tolkningen av informationen som finns på webbtjänsten eller för direkta eller indirekta skador eller kostnader som kan uppstå till följd av tekniska störningar på webbtjänsten.

Papunet har rätt att ta bort material från webbtjänsten, till exempel material som är rasistiskt, kränker mänsklig värdighet, bryter mot integritetsskyddet eller är marknadsföringsrelaterat.

Webbtjänsten innehåller länkar till externa webbplatser som har sina egna användarvillkor. Papunet tar inte ansvar för innehållet eller tillgängligheten på externa webbplatser.

Papunet har rätt att ändra innehållet i webbtjänsten, dess funktioner och dessa användarvillkor för att utveckla webbtjänsten eller av andra nödvändiga skäl.

Kontakta oss Om du upptäcker fel i webbtjänstens innehåll eller tekniska problem, kan du göras oss uppmärksamma om det via respons-formulär. Tack!