Bildbanken

I Papunets avgiftsfria bildbank finns 38 000 bilder. Största delen är tecknade bilder i färg eller svartvitt, men det finns också nästan 2000 bilder med ritade tecken och 2900 fotografier. Bilderna får användas och spridas i icke-kommersiellt syfte om den ursprungliga bildkällan uppges. Bildbankens bilder används också i Papunets bildverktyg och i Papuri-verktyget.

fem olika bilder från Papunets bildbank
Bildbanken innehåller 38 000 bilder, till exempel ritade tecken och bilder samt piktogram.

Hur får man använda bildbankens bilder?

Bilderna får användas helt fritt för icke-kommersiella ändamål, så länge den ursprungliga bildkällan uppges. Bilderna är licensierade som ”Erkännande-IckeKommersiella-DelaLika” (Creative Commons). Det betyder att det är förbjudet att använda bilderna i kommersiellt syfte, till exempel i avgiftsbelagda produkter.

Papunets bilder får redigeras, du kan till exempel begränsa, färglägga eller sammanfoga bilder. Om bilderna redigeras, ska du efter den ursprungliga bildkällan och upphovsman nämna att bilden är en redigerad version. För redigerade bilder gäller samma licens och villkor som för ursprungliga bilder. Om du har frågor gällande bildernas användningsrättigheter, ta kontakt: papunet@kvl.fi.

Så här uppger du bildkällan

Bildens ursprungliga källa ska alltid uppges då du delar och sprider bilder och material med bilder från Papunet. Uppge som källa Papunets bildbank, papunet.net och bildens upphovsman. Upphovsmannens namn finns i bildens tilläggsuppgifter.

Exempel på hur du uppger källan:

Bild: Papunets bildbank, papunet.net, Elina Vanninen
Bild: Papunets bildbank, papunet.net, Sergio Palao / ARASAAC
Bild: Papunets bildbank, papunet.net, Sclera
Bild: Papunets bildbankipapunet.net, Sclera, redigerad version av original

Exempel på hur du uppger källan om du använder många bilder:

Bilder: Papunets bildbank, papunet.net, Elina Vanninen, Sergio Palao / ARASAAC och Sclera.

Om du använder flera bilder i ditt material kan du uppge alla bildkällor på en och samma sida eller i slutet av materialet.

Varifrån kommer bilderna?

En del av bilderna i Papunets bildbank kommer ursprungligen från utländska bildbanker som är öppna för alla. Sådana bilder är följande:

Bilder ritade inom olika projekt:

Övriga bilder, Papunets ritade bilder, ritade tecken och fotografier är gjorda för Papunets bildbank.

Mer information

Lagring av egna bilder i Papunets verktyg

Dataskyddsmeddelande, Användare av Papunets bildverktyg

Saknar du någon bild i bildbanken?  Skicka dina bildönskemål till oss.