Förverkligandet av HYP

På denna sida får du information om och material för att inleda och förverkliga HYP-verksamhetsmodellen, samt utreda dess effekter.

Materialet är indelat i 4 olika faser. Till varje fas finns det material att skriva ut. Du kan läsa handledningen och skriva ut allt material här: HYP-handledning (pdf)

Verksamhetens initiativtagare kan vara vem som helst av medarbetarna. Metoden inleds med att bjuda in övriga medarbetare till möte. Vi rekommenderar att hålla möte varje vecka, 45 minuter per möte.

1. Presentationsmöte över HYP-metoden

På mötet bekantar sig arbetstagarna med HYP-verksamhetsmodellen. Personalen funderar om det finns personer i gemenskapen som behöver stöd i samspel, med vilka det skulle vara bra att ta i bruk HYP-metoden. På mötet går personalen igenom praktiska ärenden med tanke på HYP-metoden. Under mötet bestäms tid för nästa möte om en vecka, det inledande mötet.

Mötets innehåll

 • HYP-verksamhetsmodellens handledning: HYP-handledning (pdf)
 • Diskussion om HYP-modellen
  • Hurdana tankar väcker HYP-modellen?
  • Finns det personer i gemenskapen med vilka de skulle vara bra att påbörja HYP-perioden? Vem är i kontakt med brukarens närstående och berättar om den inplanerade HYP-perioden.
  • Hur följer vi upp förverkligandet av HYP-stunder? Använder vi videoinspelningar utöver HYP-uppföljningsblanketter? Vem ber om tillåtelse för inspelning?
 • Beslut om det inledande mötets tidpunkt om en vecka.

2. Inledande möte för HYP-perioden

Under mötet repeteras HYP-modellen och personalen diskuterar om vilka tankar modellen har väckt. På mötet planeras hur HYP-metoden ska göras samt målsättningar och praktiska ärenden kring HYP.

Mötets innehåll

 • Diskussion om saker som man möjligtvis undrat över sedan det senaste mötet.
 • Repetition av HYP-metoden
 • Idéer om hur HYP ska förverkligas. Hurdana saker kan man göra under HYP-stunderna? Praktiska exempel?

Frågor att diskutera innan HYP-perioden inleds:

 • Vilken nytta kan vår gemenskap ha av HYP?
 • På vilken grund väljer vi en person som vi förverkligar HYP-stunden med?
 • Vilken nytta hoppas vi att hen har av den här perioden?

Saker att komma överens om gällande det praktiska förverkligandet.

 • Alla antecknar i uppföljningsblanketten efter HYP-stunden.
 • En av arbetstagarna gör ett sammandrag på sammanfattningsblanketten i slutet av HYP-perioden. Vem?
 • En av arbetstagarna gör upp en tidtabell i gemenskapens kalender, arbetslista eller liknande. Vem?
 • Hur försäkrar man sig om att HYP-stunder inte störs eller avbryts?
 • När ordnar man ett sammanfattningsmöte?

3. Förverkligande och uppföljning av HYP-stunderna

Uppmärksam samvaro förverkligas när du koncentrerar dig på att vara tillsammans med din samspelspartner och flyttar alla andra ärenden och uppgifter åt sidan. Du kan visa en bild om HYP-stunden för personen (finns i tilläggsmaterialet).  

 • Var 10 minuter med personen och koncentrera dig 100% på hen. Samspelet har inga andra mål än en trevlig samvaro.
 • Prova på olika saker med din partner och se hur hen svarar (reagerar). Svarar hen snabbt, långsamt, nekande, jakande, intresserat eller drar hen sig undan.
 • Ibland svarar (reagerar) människor bäst på sådant som de själva gör. Observera, vad hen gör, om du ljudar eller rör på dig på samma sätt som hen.
 • Observera hurdant samspel ni har. Är det långsamt, snabbt, ljudligt, mjukt, enkelt, upprepande…? Och framförallt, observera om samspelet är meningsfullt för hen.
 • Anteckna i uppföljningsblanketten, vad som hände under HYP-stunden.
 • Du kan också filma HYP-stunder, ifall ni kommit överens om det. Videon hjälper dig att gestalta lyckade samspelsstunder och samspelets utveckling vid HYP-periodens slut.

4. Hur utvärdera HYP-periodens inverkan?

Förverkligandet och effekten av uppmärksam samvaro utvärderas med jämna mellanrum inom arbetsgemenskapen. Utvärderingen sker under ett sammanfattningsmöte efter varje HYP-period. Det är bra att reservera 45 minuter för mötet.

På HYP-periodens sammanfattningsmöte deltar initiativtagaren samt delaktiga arbetstagare och enhetens chef. Innan sammanfattningsmötet fyller en av arbetstagarna i sammanfattningsblanketten, i vilken hen plockar de centrala tankarna som finns antecknade i uppföljningsblanketterna.

Arbetstagarna kan också bjuda in utomstående yrkesverksamma till sammanfattningsmötet så som talterapeut, psykolog, ergoterapeut eller handledare.

Samtalet förs med hjälp av blanketten Frågor i slutet av HYP-perioden. På mötet funderar man på:

 • hur har HYP-perioden känts?
 • vilken betydelse har HYP haft på samspelet och
 • hur ska verksamheten fortsätta?

Material att skriva ut

HYP handledning (pdf)

HYP broschyr (pdf) 

HYP periodens inledningsmöte (pdf)

HYP-bild (png), bild: Kirsi Alastalo

Blanketter att skriva ut

Inspelninstillstånd (docx)

Uppfölningsblankett (docx) 

Sammanfattningsblankett (docx) 

Frågor i slutet av HYP-perioden (docx) 

Källa:

Text och material på finska: HYPin toteutus av specialsakkunnig Kaisa Martikainen, Tikoteekki / Kehitysvammaliitto (på finska)
Översättning till svenska: Folkhälsan och FDUV / Lärum