Symbolstöd till skolan på ukrainska och svenska

bildtavla på ukrainska och svenska

Skriv ut kommunikationskartor till skolan

Kommentarer (pdf)

Kläder (pdf)

Hälsa och sjukdom (pdf)

Elev (pdf)

Lärare (pdf)

Läroämnen (pdf)

Undervisningsredskap (pdf)

Rum (pdf)

Kläder PDF

Hälsa och sjukdom PDF

Elev PDF

Lärare PDF

Läroämnen PDF

Undersvisningsredskap PDF

Rum PDF

Källa

Bildtavlor: Weronika Firlejczyk, Anna Krzyszczuk (Google Drive)

Bilder: Sergio Palao / ARASAAC (Aragonese Center of Augmentative and Alternative Communication)

CC (BY-NC-SA) (Creative Commons)