Kommunikationskartor till social- och hälsovården

kommunikationskarta med bilder

Kommunikationskartor öppnas i bildverktyget där du kan lägga till bilder och texter enligt användarens behov. Läs instruktioner för bildverktyget.

Kommunikationskartor

Hos läkare

Kommunikationskarta för läkaren

Kommunikationskarta för patienten

På sjukhus

Kommunikationskarta för personalen

Kommunikationskarta för patienten på vården

Ergoterapi

Kommunikationskarta för ergoterapeut

Kommunikationskarta för patienten i ergoterapi

Barn i ergoterapi

Hos FPA / socialbyrån

Kommunikationskarta för personalen

Kommunikationskarta för klienten

Bokstavstavla

Källa: Tikoteekki (Kehitysvammaliitto, på finska)

Färdiga material på andra nätsidor

Bildstöd.se

Bildstöd i föreningsverksamhet samt manual om Papunet (DHB.se)

Folkhälsans material (Folkhälsan/visuellt)

Språklekar (Folkhälsan)

KomHIT