Bildverktyget

Med Papunets avgiftsfria bildverktyg kan du göra bild- och teckenmaterial med flera sidor. Du kan också skriva ut materialet. Du kan använda bildbankens 38 000 bilder och ett rutfält, dit bilderna enkelt kan föras över. Du kan också importera egna bildfiler.

Du kan använda bildverktyget både med och utan inloggning. Om du loggar in med ditt användarnamn kan du spara materialet i bildverktyget. Du kan sedan öppna materialet på en annan enhet med nätförbindelse då du loggar in.

I videon presenteras bildverktygets egenskaper och funktioner. Video: Papunet. Videon har svensk text.

Bildverktygets egenskaper och instruktioner

1. Inloggning

Du loggar in i bildverktyget med ett användarnamn, som du beställer till din e-post. Om du redan har ett användarnamn till Papunets andra verktyg, Papuri, kan du logga in med samma användarnamn också i bildverktyget.

Då du är inloggad hittar du i knappen Eget i verktygsfältet. Där hittar du material som du har sparat som eget material i Papunets bildverktyg.

Om du vill spara nytt eller bearbetat material till Eget ska du logga in före du börjar arbeta med materialet. Logga också in före du öppnar en länk till material som du vill bearbeta, om du vill spara det till Eget.

2. Sök bilder

Sök bilder genom att använda sökord eller bläddra bland kategorierna. Bildverktyget visar alla bildtyper i sökresultaten, men i rullgardinsmenyn kan du enkelt begränsa vilka bildtyper som ska visas.

Hämta egna bilder från din dator eller ta ett fotografi med pekplattan. Bildfilerna måste vara  JPG-, GIF- eller PNG-format.

Under fliken Senast använda hittar du de bilder som du tidigare har använt i ditt material. Om du använder bildverktyget med ditt användarnamn sparas importerade och senast använda bilder och finns tillgängliga nästa gång du loggar in.  

Om du inte loggar in i bildverktyget sparas importerade och senast använda bilder tills du stänger webbläsaren.

3. Flytta bilder

Du kan flytta bilder till rutfältet genom att klicka på bilden eller dra bilden till rutfältet.  Du kan dra bilden direkt till den ruta du vill använda. Du kan också först markera vald ruta genom att klicka på den. Då du har markerat en ruta blir den gul.

Du kan flytta bilder som finns i rutnätet genom att dra bilden eller genom att klicka på pil-knapparna (flytta bilden ett steg framåt/flytta bilden ett steg bakåt). Pil-knapparna blir synliga då du för musen till bilden.

Förutom pil-knapparna finns också knappen Radera bilden (X). Med den kan du radera enskilda bilder från rutfältet. Första gången du klickar på Radera bilden tas bilden bort och det lämnar en tom ruta. Om du också vill radera den tomma rutan kan du klicka på X igen.

Ibland kan det vara ändamålsenligt att lämna tomma rutor eller sidor i materialet man jobbar med för fortsatt redigering.

4. Lägg till text och redigering

Bildens namn följer automatiskt med till bildens textfält. Du kan redigera texten i textfältet. Du kan skriva text på en eller flera rader. Varje textrad gör bilden mindre.

Du kan också skriva text i hela rutan och lägga bilden i rutan bredvid.

I bildverktyget är texten centrerad som grundinställning. Under Inställningar kan du ändra texten så att den blir vänsterjusterad.

5. Lägg till sidor

Du kan lägga till en sida genom att klicka på Ny sida (+) som finns ovanför rutfältet. Efter det kan du gå till nästa sida med pil-knapparna ovanför rutfältet.

Sidor som du lägger till får samma inställningar som den föregående sidan. Det går inte att ha olika inställningar för olika sidor.

Om du vill ha en pärmsida till ditt material, kan du lägga till det i Inställningar. På pärmsidan kan du lägga till en stor bild och en rubrik. Materialet har ingen pärmsida som grundinställning.

6. Rutfältets inställningar

Rutfältet är stående med sex rutor som grundinställning. Rutfältets linjer är synliga och texten är placerad ovanför bilden. Bilderna har inga ramar som grundinställning.

Du kan enkelt ändra inställningarna när som helst men inställningarna gäller för alla sidor i materialet.

För textens storlek kan du välja liten, normal eller stor. Du kan också välja färg för texten och textfältet.

7. Spara och dela material

Det finns flera alternativ för att spara gjorda material i bildverktyget.

Du kan spara och dela materialet som färdigt material. Du kan också välja att spara materialet så att du kan redigera materialet senare.

Skapa en länk

Då du skapar en länk till materialet, kan du öppna materialet igen i bildverktyget. Kom ihåg att kopiera och spara länken åt dig själv. Du kan också skicka länken till andra. Med länken kan vem som helst öppna materialet i bildverktyget och redigera det.

Spara som PDF- eller RTF-fil på den egna enheten

PDF-filer lämpar sig bäst för att läsa och skriva ut bildsidor. PDF-filer kan öppnas på de flesta enheter.
RTF-filer kan öppnas och redigeras i till exempel Microsoft Word.

Spara i Eget material i bildverktyget

Det här alternativet är tillgängligt endast om du har loggat in med ditt användarnamn.
Då du är inloggad kan du öppna och redigera dina egna material, oberoende av vilken enhet du använder.

8. Redigering av sparade material

Du kan redigera material i bildverkyget om du har en länk till materialet eller om du har sparat det i Eget material.

Ändringar i materialet sparas inte automatiskt. Spara det redigerade materialet igen om du vill spara ändringarna.

9. Skriv ut

Du kan skriva ut materialet genom att använda Skriv ut-knappen i bildverktyget.

Om någon bild får en svart bakgrund då du skriver ut det, beror det på ett fel i datorns utskriftsprogram. Felet berör endast bilder med genomskinlig bakgrund. Då lönar det sig att spara materialet som pdf-fil och öppna filen med Adobe Acrobat före du skriver ut.

10. Nytt material

Du kan påbörja ett nytt material genom att klicka på Töm i bildverktyget. Kommandot tömmer sidan du har öppen, men inställningarna behålls. Du kan fortfarande ändra inställningarna.

Om det föregående materialet inte är sparat, ges du möjlighet att spara ofärdigt materia linnan sidan töms.

11. Delning av material och upphovsrätt

Färdiga material kan enkelt delas genom e-post, i sociala medier eller på internetsidor. Då du delar material som du har gjort i bildverktyget, kom ihåg att du inte får använda Papunets bilder i produkter som ges ut till försäljning. Papunets bilder får användas i icke-kommersiella syften, så länge den ursprungliga bildkällan uppges.

Mer information

Information om användarrättigheter och instruktioner för hur du uppger bildkällan

Lagring av egna bilder i Papunets verktyg

Dataskyddsmeddelande, Användare av Papunets bildverktyg

Saknar du någon bild i bildbanken?  Skicka dina bildönskemål till oss.