Kommunikationspärm för vuxna

Pärmen kan vara ett första stöd för att introducera bildstöd i vardagssituationer. Med hjälp av pärmen kommunicerar man med så kallade nyckelord. Genom att peka på centrala bilder som motsvarar nyckelorden framför man sitt budskap.

Du kan redigera mappens innehåll med hjälp av Papunets bildverktyg. Innan du skriver ut sidorna kan du editera bildtexterna och lägga till bilder enligt användarens behov. Pärmens sidor är grupperade enligt ämne och öppnas i bildverktyget. Läs mer om bildverktyget.

Pärmens sidor engligt ämnen

1. Kommentarer
2. Människor
3. Aktiviteter (att göra)
4. Hälsa
5. Kropp
6. Hygien
7. Tid          
7.1. Klockan och datum 
8. Beskrivande adjektiv
9. Fordon
10. Platser
11. Mat och dricka
11.1. Mat 
11.2. Grönsaker och frukt 
11.3. Dricka 
12. Saker 
13. Kläder 
14. Bokstäver och siffor
15. Flikar

Så här redigerar du pärmen

Med bildverktyget kan man lägga till egna fotografier samt byta ut befintliga bilder. Följ instruktionerna när du byter eller sätter till bilder. Börja med att klicka på rutan till bilden du vill ändra eller byta. Klicka sedan på verktyget eller på fotografiet du laddat ner. Bildverktyget ersätter nu automatiskt den befintliga bilden med den bild du valt.

Namnge alltid fotografier som du laddat ner. Bildverktyget namnger endast bilder tillhörande programmet. När du är nöjd men ändringarna, spara dessa enligt instruktionerna. Du kan spara ändringarna på egen dator eller på Papunets server.

Om du i efterhand önskar göra fortsatta ändringar förenklas detta om du sparat den tidigare versionen på servern. Ta även vara på koden du kan se i rutan när du sparar ändringarna. Koden förenklar öppningen av sparade versioner.   

Observera, när du editerar pärmen, att modellens ark är vågräta. På grund av detta kan programmet inte gestalta att arket består av två sidor. Detta gör att programmet tidvis förflyttar sig längs arkets långsida istället för sid vis som pärmen är uppbyggd. 

Kontrollera sidans inställningar innan du sparar ändringarna om du ändrat storleken på bilderna.

Pärmens uppbyggnad

Sidorna skrivs ut vågräta i storleken A4. Vik sidorna och placera dessa i A5-storleks platsfickor. Bygg upp pärmen genom att placera platsfickorna ämnesvis i en pärm.

Bygg upp pärmen genom att placera platsfickorna ämnesvis i en pärm. De små ämnesvisa märkena fästs på plastfickorna så att när man väljer märke och därefter svänger till följande sida, är man vid den första sidan ansluten till det valda ämnet/märket.

Från arket med de ämnesvist uppdelade märkena limmar man samman två likadana märken så att man hittar ämnet oberoende om man bläddrar framåt eller bakåt i pärmen.

Det rekommenderas att man fäster märkena med självhäftande bokplast i pärmen så att öppningen på plastfickorna hålls öppna. Om man framöver önskar byta ut sidan i pärmen förenklas detta om öppningen på plastfickan inte är sluten med bokplast.