Samtalsstöd till sjukhus

Med hjälp av detta samtalsstöd med text och bild kan en person med kommunikationsutmaningar uttrycka sina åsikter.
Till detta behöver personen hjälp av exempelvis en skötare.

Skriv ut materialet och klipp ut sidorna längs linjen så att de färgade flikarna i höger kant kommer med. Laminera samtalsstödet eller lägg sidorna i plastfickor.

Materialet

Redigera samtalstöd till sjukhus

Skriv ut samtalstöd tll sjukhus

Så här använder du materialet

Se till att samtalsstödet alltid finns lättillgängligt.

Kom överens om, hur patienten svarar ”ja” och ”nej”. Hen kan till exempel blinka en gång för ja och två gånger för nej. Ibland räcker det att patienten endast svarar ja.

På första sidan finns en innehållsförteckning för samtalsstödet. Om patienten inte själv kan läsa eller peka på texten, kan skötaren högt räkna upp rubrikerna i innehållsförteckningen och samtidigt visa samtalsstödet till patienten. Patienten väljer samtalsämnet genom att svara ”ja” vid den rubrik som är passande. Skötaren bläddrar då fram till sidan i fråga genom att använda flikarna.

Skötaren läser meningarna på sidan i tur och ordning. Pausa efter varje mening så att patienten hinner välja genom att peka eller svara ja eller nej. Om patienten inte väljer något av de upplästa alternativen kan du fråga om hen vill höra meningarna en gång till.  

Om patienten vill skriva ett meddelande, finns en skrivtavla i slutet av materialet.
Om patienten inte själv kan peka på bokstäverna, kan skötaren räkna upp bokstäverna i tur och ordning och patienten kan välja rätt bokstav genom att svara ja.
Så formas budskapet bokstav för bokstav och ord för ord.