Rådgivning och kamratstöd

Det vardagliga livet påverkas på många sätt om du eller någon i din närhet har svårigheter med tal och kommunikation. Förutom stöd från experter kan det finnas behov av att dela erfarenheter och upplevelser med andra människor som är i en liknande situation.

På den här sidan finns länkar till olika organisationer och föreningar som erbjuder rådgivning och kamratstöd för personer med kommunikativ funktionsnedsättning och deras närstående. Råd och stöd kan du också få i samband med FPA:s rehabiliteringskurser.

Folkhälsan

Folkhälsan erbjuder olika typ av stöd och verksamheten kan vara regional och beroende av understöd, så det lönar sig att aktivt ta reda på vad som arrangeras just nu.

Folkhälsans visuella stöd

Folkhälsans sakkunniga erbjuder avgiftsfria konsultationer för personer med kommunikationssvårigheter samt deras anhöriga och yrkesverksamma samt olika regionala och digitala grupper.

Kommunikationsstöd, visuellt stöd och stöd för kognition (Folkhälsan)

Folkhälsans kurser för barn och unga med särskilda behov

Folkhälsan ordnar kurser för barn och familjer samt unga med särskilda behov t.ex. känslostarka barn och autismspektrumstörning. Folkhälsan ordnar även kurser för syskon till barn med särskilda behov.

Anpassningskurser och kurser (Folkhälsan)

Folkhälsans familjekraftläger

Familjekraftlägren är för familjer som av olika orsaker lever under pressade förhållanden och som bara har små möjligheter att unna sig semester.

Familjekraftläger (Folkhälsan)

Folkhälsans stöd gällande sällsynta diagnoser

Folkhälsan erbjuder handledning, kamratstödsförmedling och samtalsgrupper kring sällsynta diagnoser.

Stöd kring sällsynta hälsotillstånd (Folkhälsan)

FDUV

FDUV är intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning i Finland. FDUV sprider information och erbjuder stöd, rådgivning och gemenskap.

FDUV:s rådgivning

FDUV:s sakkunniga erbjuder rådgivning på svenska om rättigheter, service och stöd framförallt då det gäller tjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Har du frågor kring din och din familjs situation? Du är välkommen att ta kontakt med FDUV:s sakkunniga!

Rådgivning (FDUV)

FDUV:s familjestöd

FDUV:s frivilliga familjestödjare är för dig som har barn med funktionsnedsättning och som behöver råd och stöd eller bara någon att prata med. Frivilliga familjestödjare finns i hela Svenskfinland. FDUV:s familjestödjare har alla erfarenheter av att leva med en familjemedlem med funktionsnedsättning.

Familjestöd (FDUV)

FDUV:s kurser och evenemang

FDUV arrangerar kurser, seminarier, webbinarier, temakvällar, föreläsningar och stödgrupper för personer med intellektuell eller liknande funktionsnedsättning, deras familjer och anhöriga i hela Svenskfinland.

Kurser och evenemang (FDUV)

SAMS

SAMS arbetar för jämlikhet och delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning och deras närstående inom den svenskspråkiga befolkningen i Finland.

SAMS rådgivning

SAMS verksamhet juridiskt ombud erbjuder avgiftsfri juridisk rådgivning om rättigheter och möjligheter.

Juridisk rådgivning (SAMS)

SAMS vänverksamhet

SAMS ordnar också vänverksamhet och förmedlar vänner till personer med funktionsnedsättning i Finland.

Vänverksamhet (SAMS)

Tikoteekki (Kehitysvammaliitto)

Sakkunniga vid Tikoteekki ger rådgivning åt både professionella och anhöriga gällande kommunikation och växelverkan. Rådgivning ges främst på finska.

Tikoteekki (Kehitysvammaliitto)

Hjärnförbundet – Aivoliitto

Hjärnförbundets sakkunniga ger rådgivning gällande utvecklingsrelaterade språkstörningar och afasi. Hjärnförbundets applikation Pääasioita är en avgiftsfri och användarvänlig informationsbank, som riktas till personer som drabbats av stroke. Appen finns enbart på finska.

Hjärnförbundet

Appen Pääasioita

Pääasioita-sovellus AVH-potilaille (Aivoliitto)

Pratkvarnens verksamhet är avsedd för personer med afasi och ordnas inom arbetar- och medborgarinstituten. Verksamheten utvecklas i samarbete med Hjärnförbundet. Det finns både svensk- och finskspråkiga grupper.

Pratkvarnens verksamhet (Hjärnförbundet)

För information kring finskspråkiga kamratstödsgrupper och rådgivning, välj den finska Papunet-webbsidan Neuvontaa ja vertaistukea.

Övriga organisationer eller föreningar som erbjuder rådgivning och kamratstöd

Hälsobyn

Finlands Dövas förbund

Finlands Svenska Autism- och Aspergerförening rf

Barnavårdsföreningen

Kehitysvammaisten Tukiliitto (delvis på svenska)

Medborgararenan rf (delvis på svenska)

Suomen CP-Liitto (delvis på svenska)

Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry – en förening för familjer med funktionshindrade barn (endast på finska)

Nylands muskelhandikappförening rf (ALS ja elämä – information om livet med ALS, endast på finska)

Autismiliitto (endast på finska)

Leijonaemot (endast på finska)