Neuvontaa ja vertaistukea

Oma tai läheisen kommunikaatiovaikeus vaikuttaa monella tavalla arkeen ja elämään. Järjestöt ja yhdistykset tarjoavat neuvontapalveluja sekä vertaistukea. Neuvontaa ja vertaistukea saa myös kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseilta.

Aivoliiton neuvontapalvelut

Aivoliiton Kommunikaatiokeskuksen asiantuntijat neuvovat kielellisiin erityisvaikeuksiin sekä afasiaan liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi aivoverenkiertohäiriön sairastaneet voivat ladata helppokäyttöisen Pääasioita-tietopaketin sovelluskaupoista, tietopaketti on ilmainen.

Aivoliiton neuvontapalvelut (Aivoliitto)

Pääasioita-sovellus aivoverenkiertohäiriön sairastaneille (Aivoliitto)

Juttu-tupa on ryhmätoiminta henkilöille, joilla on afasia. Juttu-tuvassa saa ohjausta erilaisten kommunikointitapojen käyttöön. Ryhmän vetäjänä on Aivoliiton kouluttama kommunikoinnin asiantuntija. Juttu-tupia järjestetään kansalais- ja työväenopistoissa eri puolilla Suomea.

Tietoa Juttu-tupa -ryhmistä (Aivoliitto)

Kehitysvammaliiton Tikoteekin neuvontapalvelu

Tikoteekin asiantuntijat neuvovat kommunikointiin ja vuorovaikutukseen liittyvissä kysymyksissä. Tikoteekki järjestää myös neuvontapajoja.

Tietoa Tikoteekin neuvontapalveluista (Kehitysvammaliiton Tikoteekki)

Porinaa verkossa – vertaistukiryhmä puhevammaisille

Puhevammaisten Vertaistukiyhdistys ry järjestää keskusteluryhmiä verkossa. Ryhmässä saa juttuseuraa ja voi jakaa kokemuksia puhevamman tuomista haasteista. Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Ryhmään voi osallistua itsenäisesti tai tulkin, avustajan tai ystävän kanssa. Keskustelussa voi viestiä myös kirjoittamalla, viestit luetaan ääneen.

Tietoa Puhevammaisten Vertaistukiyhdistyksestä

VIDEO: Kuinka liitytään Porinaa verkossa -ryhmän Teams-tapaamiseen (YouTube)

Muita vertaistukea tarjoavia toimijoita

ALS ja elämä -hanke (Uudenmaan Lihastautiyhdistys)

Autismiliitto

Vammaisperheyhdistys Jaatinen

Kansalaisareena ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto

Leijonaemot

Puheeksi ry (tietoa ja vertaistarinoita tilannekohtaisesta puhumisen vaikeudesta)

Suomen CP-Liitto