Skriv ut HYP-material

Här finns alla material som du behöver när du börjar förverkliga HYP-metoden i praktiken.

HYP broschyr (pdf)

HYP handledning (pdf)

HYP- Tutkimusnäyttö toimintamallin vaikutuksista (pdf, på finska)

HYP periodens inledningsmöte (pdf)

Inspelninstillstånd (docx)

Uppfölningsblankett (docx)

Sammanfattningsblankett (docx)

Frågor i slutet av HYP-perioden (docx)

HYP-bild (png), bild: Kirsi Alastalo

Text och material: specialsakkunnig Kaisa Martikainen, Tikoteekki / Kehitysvammaliitto (på finska)