Lait ja standardit

Pyörätuolissa istuva mies istuu tietokoneella ja samalla selaa papereita.

Verkkopalvelun tilaajan ja palvelun kehittäjien on syytä perehtyä saavutettavuuteen liittyvään lainsäädäntöön.

Verkkopalvelun tilaajan ja palvelun kehittäjien on syytä perehtyä saavutettavuuteen liittyvään lainsäädäntöön ja siihen, mitä laki edellyttää verkkopalvelulta.

Myös verkkopalvelujen käyttäjien kannattaa tutustua lainsäädäntöön, jotta he tuntevat omat oikeutensa.

Laki velvoittaa tekemään verkkosivuista saavutettavia

Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa yleisesti saatavilla olevien palvelujen tuottajia tekemään verkkosivuistaan saavutettavia kaikille.

Jos esimerkiksi eri tavoin vammaiset käyttäjät eivät voi käyttää verkkopalvelua, he voivat vedota yhdenvertaisuuslain kohtiin syrjinnän kiellosta ja kohtuullisista mukautuksista.

Verkkopalvelun tuottajat voidaan yhdenvertaisuuslain perusteella velvoittaa tekemään palveluunsa kohtuullisia mukautuksia, jotta kaikki voivat käyttää palvelua yhdenvertaisesti.

Vuonna 2016 tullut EU:n saavutettavuusdirektiivi velvoittaa kaikkia julkisen sektorin elimiä tekemään verkkopalveluistaan ja mobiilisovelluksistaan saavutettavia. Suomen kansallisessa lainsäädännössä saavutettavuusdirektiivi on Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta.

Tuleva EU:n esteettömyysdirektiivi määrää, että myös fyysisten tuotteiden ja palvelujen tulee olla saavutettavia ja esteettömiä. Esteettömyysdirektiivi koskee myös yksityisiä tuotteita ja palveluja.

Hallintolaki velvoittaa viranomaisia tuottamaan palveluita niin, että ne ovat kaikkien saatavilla yhdenvertaisesti. Palvelut tulee tuottaa siten, että ne ovat yhteiskunnallisten erityisryhmien saatavilla. Viranomaisen on myös käytettävä viestinnässään asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä.