Esteettömyysdirektiivi

Sormi näppäilee pankkiautomaatin nappuloita.
Esteettömyysdirektiivi koskee esimerkiksi erilaisia laitteita ja automaatteja. Kuva: Shutterstock

EU:n esteettömyysdirektiivi vaatii, että tietyt viranomaisten ja yksityisen sektorin tuotteet ja palvelut ovat esteettömiä. Esteettömyysvaatimukset velvoittavat kaikkia, jotka tuottavat tai tarjoavat kuluttajille direktiivin alaan kuuluvia tuotteita tai palveluita. Esteettömyysdirektiivin tavoite on, että kaikilla ihmisillä on esimerkiksi vammoista riippumatta yhdenvertainen mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan.

28.6.2025 alkaen markkinoille tulevien tuotteiden ja palveluiden tulee noudattaa esteettömyysvaatimuksia. Direktiivi sallii kuitenkin joitakin siirtymäaikoja.

Direktiivi koskee esimerkiksi seuraavia tuotteita: 

 • Tietokoneet ja niiden käyttöjärjestelmät
 • Itsepalvelupäätteet
 • Älypuhelimet
 • Audiovisuaalisen median palveluihin pääsyyn käytettävät laitteet
 • Sähköisten kirjojen lukemiseen tarkoitetut laitteet

Direktiivi koskee esimerkiksi seuraavia palveluita:

 • Tietoliikenne- ja viestintäpalvelut
 • Liikenteeseen liittyvät palvelut, esim. verkkosivustot ja mobiilisovellukset
 • Kuluttajapankkipalvelut
 • Sähköiset kirjat ja niiden käyttämiseen tarkoitetut ohjelmistot
 • Verkkokaupat

Esteettömyysdirektiivi on huomioitava myös seuraavissa asioissa:

 • Hätänumeroon soittaminen
 • Rakennettu ympäristö
 • Julkiset hankinnat

Direktiivi tuli laittaa toimeen kaikissa EU-maissa 28.6.2022 mennessä. Direktiivi on pantu Suomessa täytäntöön uudella lailla, joka koskee eräiden tuotteiden esteettömyysvaatimuksia. Direktiivin edellyttämiä muutoksia on tehty myös digipalvelulakiin, sähköisen viestinnän palveluista annettuun lakiin, liikenteen palveluista annettuun lakiin ja markkinavalvontalakiin. Nämä lait tulivat voimaan 1.2.2023, mutta niiden soveltaminen alkaa pääosin 28.6.2025. Muutoksia on tehty myös hätäkeskustoiminnasta annettuun lakiin. Tämän lain muutokset tulevat voimaan 28.6.2025.

Lisää aiheesta

Esteettömyysdirektiivi sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla

Julkaistu: