Eurooppalainen standardi EN 301 549

Iso tyhjä toimisto.
EN 301 549 koskee julkisen sektorin tieto- ja viestintätekniikan saavutettavuutta. Kuva: Shutterstock

Eurooppalainen standardi saavutettavuuden huomioon ottamisesta julkisen sektorin tieto- ja viestintätekniikkahankinnoissa (EN 301 549) on yhteinen eurooppalainen standardi, joka koskee julkisen sektorin tieto- ja viestintätekniikan (ICT) hankintoja.

EN 301 549 määrittelee vähimmäistason julkisen sektorin hankkiman tieto- ja viestintätekniikan saavutettavuudelle. Standardilla pyritään varmistamaan, että julkisen sektorin hankkima tieto- ja viestintätekniikka on riittävän saavutettavaa ihmisille, joilla on vammoja tai toimintarajoitteita.

EN 301 549:n verkkosivustoja koskevan osion pohjana on saavutettavuusohjeistus WCAG 2.1 (AA-taso). EN 301 549 koskee verkkosivujen lisäksi myös muita ICT-palveluita, kuten automaatteja, sähköisiä dokumentteja ja sovelluksia.

EN-standardi on suositus

EN-standardit eivät ole velvoittavia, vaan suosituksia. EN-standardeihin kuitenkin viitataan monissa EU-direktiiveissä. EN 301 549 on myös julkisen sektorin verkkopalveluita koskevan saavutettavuusdirektiivin vähimmäisvaatimustaso. Saavutettavuusdirektiivin mukainen lainsäädäntö, laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, saatettiin Suomessa voimaan vuonna 2018.

Julkaistu: