YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista

Ryhmäkuva nauravista ja hymyilevistä ihmisistä.
Suomi ratifioi YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista vuonna 2016. Kuva: Shutterstock

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista korostaa vammaisten ihmisten tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta muiden kanssa ja kieltää kaikenlaisen syrjinnän vammaisuuden perusteella.

Valtioiden on sopimuksen mukaan toteutettava erityisiä toimenpiteitä ja mukautuksia, jotta vammaiset ihmiset olisivat yhdenvertaisia muiden kanssa ja jotta heitä ei syrjittäisi.

Sopimuksen mukaan vammaiset henkilöt ovat oikeudellisesti kelpoisia samalla tavalla kuin muutkin. He voivat siis määrätä itse oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.

Vammaisilla ihmisillä on oikeus sananvapauteen ja oman mielipiteensä ilmaisemiseen käyttämällään viestintäkeinolla. Sananvapauteen sisältyy myös vammaisten henkilöiden oikeus etsiä, saada ja vastaanottaa tietoja ymmärrettävässä muodossa.

Sähköisten palveluiden saavutettavuus

Sopimuksessa painotetaan tiedon saavutettavuutta ja taataan vammaisille ihmisille yhdenvertainen pääsy tiedottamiseen, viestintään, sähköisiin palveluihin sekä tieto- ja viestintäteknologiaan.

Sopimuksen mukaan valtioiden tulee helpottaa vammaisten ihmisten käyttämien viittomakielen, pistekirjoituksen, puhetta tukevan ja korvaavan viestinnän sekä muiden saavutettavien viestintäkeinojen käyttöä.

Lisäksi valtioiden tulee kehottaa ja kannustaa verkossa toimivia palveluntarjoajia ja viestimiä antamaan tietoa ja palveluja vammaisille henkilöille saavutettavassa muodossa.

Vammaisten ihmisoikeussopimuksen toteutumista valvoo YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea (CRPD).

Julkaistu: