Yhdenvertaisuuslaki

Ryhmä kehitysvammaisia tietokoneen äärellä.
Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa huomioimaan kaikki käyttäjät. Kuva: Pekka Elomaa

Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän ja tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Lakia sovelletaan sekä julkisella että yksityisellä puolella.

Sähköisten palvelujen saavutettavuuden kannalta yhdenvertaisuuslaki on merkittävä. Koska laki kieltää muun muassa vammaan tai toimintarajoitteeseen perustuvan syrjinnän, se velvoittaa palvelun tarjoajia tarjoamaan palvelunsa kaikille käyttäjille.

Henkilöt, jotka eivät vamman tai toimintarajoitteen vuoksi kykene käyttämään jotain verkkopalvelua, voivat halutessaan ottaa yhteyttä palvelun tarjoajaan, vedota yhdenvertaisuuslakiin ja vaatia mukautuksia, jotta palvelun käyttö onnistuu.

Kohtuulliset mukautukset

Yhdenvertaisuuslaki sisältää pykälän kohtuullisista mukautuksista (15 §). Se velvoittaa palvelun tarjoajaa tekemään tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen tai toimintarajoitteinen käyttäjä voi käyttää palvelua.

Tämä ei välttämättä velvoita verkkosivun ylläpitäjää tekemään muutoksia tai korjaustoimenpiteitä sivuille. Pääasia on, että vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa saada yleisesti tarjolla olevia palveluja.

Kun arvioidaan mukautusten kohtuullisuutta, otetaan huomioon palvelun tarjoajan koko, taloudellinen asema, toiminnan luonne ja laajuus. Lisäksi arvioidaan mukautuksista koituvia kustannuksia palvelun tarjoajalle.

Mukautukset voidaan esimerkiksi katsoa kohtuullisiksi, jos niistä koituvat kustannukset ovat melko pienet eikä niistä koidu kohtuutonta lisätyötä palvelun tarjoajalle. Tällöin palvelun tarjoajan on toteutettava nämä mukautukset.

Syrjinnän kielto

Yhdenvertaisuuslaki kieltää kaiken syrjinnän, joka perustuu seuraaviin henkilöiden ominaisuuksiin:

 • ikä
 • alkuperä
 • kansalaisuus
 • kieli
 • uskonto
 • vakaumus
 • mielipide
 • poliittinen toiminta
 • ammattiyhdistystoiminta
 • perhesuhteet
 • terveydentila
 • vammaisuus
 • seksuaalinen suuntautuminen
 • muut henkilöön liittyvät syyt

Mitä tahoja yhdenvertaisuuslaki koskee?

 • tavaroiden ja palvelujen tarjoajat
 • viranomaiset
 • koulutuksen järjestäjät
 • työnantajat

Lisää aiheesta

Yhdenvertaisuuslaki Finlexin sivuilla

Julkaistu: