Kommunikationsjhälpmedel för pekplattor

Det finns ett stort urval av kommunikationsapplikationer som går att använda på pekplattor. Det finns en regional variation i vilka program som används, och på den här sidan presenteras de program som används mest bland svenskspråkiga i Finland.

De flesta kommunikationsapplikationer för pekplattor går att köpa via tillverkarnas appbutiker. Om du eller en närstående behöver ett kommunikationshjälpmedel rekommenderas dock starkt att ni konsulterar en talterapeut. Du kan också be om en remiss till specialsjukvården, där man kan få gå på en utredning för att ta reda på vilken typ av hjälpmedel som skulle passa användaren bäst. Där kan man sedan få låna programmet och en lämplig pekplatta för det, samt få handledning om redigering och användning.

Pekplattor är i huvudsak avsedda att användas med pekskärm, men i vissa fall kan man också använda alternativa styrsätt, som t.ex. skanning via knappar.

De kommunikationsprogram som är avsedda för Windows-surfplattor presenteras under artikeln Kommunikationshjälpmedel för pc.

Kommunikationsapplikationer för iPad

Av tekniska skäl är många kommunikationshjälpmedel för pekplattor utvecklade för iPad. iPads har bra batterier, möjlighet till säkerhetskopiering och en enhetlig användarvy.

Widgit Go SE

Widgit Go SE är en iPad-app avsedd huvudsakligen för symbolkommunikation. Appen har ett litet antal färdiga kommunikationsinnehåll på svenska, och sedan kan man bygga eller ladda ner ytterligare innehåll. I appen används WLS-symboler (samma symboler som används i Widgit Online och InPrint 3), och man kan också utnyttja brukarens egna fotografier. Det är möjligt att dela med sig av kommunikationsinnehåll till andra användare och man kan säkerhetskopiera innehållet till Dropbox, Google Drive, OneDrive eller till Widgit Online (kräver ett abonnemang). Det går att använda appen för att skapa bilddokument som man sedan kan skicka vidare till exempel per e-post. I Widgit Go SE kan man köpa den finlandssvenska talsyntesen Samuel.

Det finns en engelskspråkig gratisversion som går att ladda ner från AppStore. Det rekommenderas att du kontaktar en talterapeut eller specialsjukvården om du vill prova betalversionen av appen.

Färdiga kommunikationsinnehåll: Start-, Dagis- och Kommunikationsstigen samt kommunikationsträning (Folkhälsan)

Du behöver ha tillgång till appen för att kunna ladda ner innehållen. Folkhälsans omfattande innehåll Kommunikationsstigen 4 och 5 kommer inom kort att finnas att ladda ner.

Mer information om Widgit Go -programmet (Symbolbruket)

Facebook-grupp för Widgit-användare i Svenskfinland

Grid for iPad

Grid for iPad kan användas för att kommunicera med symboler. Det går också att använda sig av egna fotografier och videofilmer.  Förutom att kommunicera med symboler och bilder går det också att skriva meddelanden. Då man skriver finns det möjlighet till avancerad ordprediktion som använder sig av symboler som stöd.

Editeringsspråket är svenska och innehållet byggs upp i rutsystem. Det går fritt att välja mellan 1-25 kolumner och 1-20 rader. Appen använder sig av iPadens inbyggda talsynteser med det går också att köpa olika Acapela-röster. Via appen har man tillgång till PCS- och WLS symbolbaserna.

I Grid 3 finns färdiga svenskspråkiga innehåll för både text- och symbolkommunikation, men symbolinnehållen behöver redigeras för att passa användaren. Det går också att redigera hur sidorna ser ut och man kan också själv bygga eget innehåll. Utöver de färdiga innehållen finns det möjlighet att ladda ner eller köpa innehåll som andra användare har skapat. Också dessa upplägg går det sedan att redigera.

Folkhälsans omfattande innehåll Kommunikationsstigen 4 och 5 finns avgiftsfritt att ladda ner.

Mer information om Grid for iPad (Smartbox, engelska)

TD Snap

TD Snap är ett kommunikationsprogram som finns tillgängligt både för PC och iPad. I programmet använder man symboler för att kommunicera, och en talsyntes läser upp meddelandena. TD Snap använder sig av PCS-symboler, det vill säga samma bilder som finns i programmet Boardmaker, och utöver det kan användaren också ladda upp egna fotografier.

TD Snap innehåller många färdiga kommunikationstavlor för olika livssituationer, och behöver därför anpassas föranvändarens  innan man kan ta i bruk appen. Det går att redigera hur sidorna ser ut och man kan också själv bygga eget innehåll.

Det går att ladda ner gratisversioner av appen för både Windows och iPad. Betalversionen går att köpa i programmet, men det rekommenderas att du kontaktar specialsjukvården för en utvärdering av behov av kommunikationshjälpmedel.

Mer information on TD Snap (MyTobii Dynavox, engelska)

GoTalk Now

GoTalk Now är en amerikansk kommunikationsapp för iPad. Appen använder iPadens talsyntes för att läsa upp användarens meddelanden.  Appen har varit väldigt populär bland finska användare de senaste åren, tack vare sin enkla redigering och möjligheten att dela sidor med andra användare. Appen lämpar sig väl för enkel symbolkommunikation om begränsade ämnen.

Mer information om GoTalk Now (Attainment Company)

Facebook-grupp för GoTalk Now -användare (på finska, för användare i Finland)

Predictable

Predictable är en skrivbaserad kommunikationsapp som använder iPadens talsyntes för att läsa upp användarens meddelanden. Appen finns också tillgänglig för iPhone. I appen finns det möjlighet att redigera tangentbordets innehåll samt spara egna favoritmeddelanden.

Om du eller en närstående vill prova Predictable rekommenderas att ni kontaktar specialsjukvården.

Kommunikationshjälpmedel för Android

Utbudet av kommunikationshjälpmedel på Android-surfplattor med svenskspråkigt innehåll är i dagens läge mycket begränsat. DialoQ Talk har dock i nuläget inget svenskspråkigt innehåll. Du kan läsa mera om DialoQ-talk appen för Android på de finska sidorna: Kommunikointiohjelmat tableteille.