Kommunikointiohjelmat tableteille

Sivulla esitellään kuvakommunikointiin ja kirjoittamiseen perustuvat ohjelmat, joihin saa suomenkielisen puhesynteesiäänen.

Yksilöllisen sanaston rakentaminen kommunikointiohjelmaan vaatii asiantuntemusta, ja apuvälineessä tulee huomioida myös laitteen sekä ohjelman helppokäyttöisyys ja siinä tarvittavat asetukset tai välineet. Siksi kommunikoinnin apuvälineratkaisut myös tablettilaitteisiin on suositeltavinta hankkia apuvälinearvioinnin perusteella. Jos kuitenkin haluat hankkia kommunikointiohjelman itse, kysy neuvoa puheterapeutilta. Painikkeista ja painikesovittimista tabletteihin saat lisätietoa AbleNet-sivustosta.

Windows-tableteissa toimivat kaikki samat kommunikointiohjelmat kuin Windows-tietokoneissa, niistä kerrotaan sivulla Kommunikointiohjelmat tietokoneisiin.

Kommunikointiohjelmat Android-tablettiin

DialoQ Talk

DialoQ Talk on toistaiseksi ainut suomenkielinen kommunikointiohjelma, joka toimii Android-käyttöjärjestelmässä.

DialoQ Talk -ohjelma on kehitetty Suomessa ja julkaistu helmikuussa 2022. Ohjelmalla voidaan rakentaa ruudukkopohjainen sivu kuvilla tai sanoilla, ja kuvien vapaa sijoittelu sivulle on myös mahdollista.  Kerronnassa voi käyttää lisäksi valokuvia, kun kertoo esimerkiksi tapahtumista. DialoQ Talkissa toimivia sivuja ja taulustoja on helppo muokata jopa suoraan kosketusnäytöltä.

DialoQ Talk toimii myös Windows-tietokoneissa ja -tableteissa.

Vaihtoehdot puhetoiminnoksi:

Ohjelman kuvakirjastot:

DialoQ Talkin oma kuvakirjasto, Mulberry-kuvat (Mulberry Symbols) sekä Bliss-symbolit. Lisäksi PCS-kuvakirjaston voi hankkia erikseen.

DialoQ Talk -ohjelman kautta ladattavat taulustot:

Lisätietoa DialoQ Talk -ohjelmasta

Kommunikointiohjelmat iPadiin

Ohjelmat ladataan AppStoresta verkon kautta. Lataaminen vaatii oman tilin ja kirjautumisen tilille. Myös sisällön varmuuskopiointi tapahtuu verkon kautta (esimerkiksi DropBox). Suomenkielinen muokkaustila on ohjelmissa Grid for iPad, GoTalkNow ja WidgitGO, muissa se on englanniksi.

GoTalk Now

GoTalk Now -ohjelmaa voi käyttää kommunikointiin kuvilla tai kirjoittamalla. Kerronnassa voi hyödyntää myös omia videoita ja valokuvia, kun kertoo esimerkiksi tapahtumista. Viestit tuotetaan sana sanalta tai kokoamalla sanat viestiriville. GoTalk Now -ohjelmassa toimii myös askellustoiminto. GoTalk Now -kommunikointiohjelmassa viestit voi valita kuvista tai kirjoittaa itse.

GoTalk Now-ohjelmassa sanaston voi rakentaa joko ruudukkopohjaan tai liittää aihekuvaan, niin sanottuun näkymäkuvaan (engl. Visual Scene Display, VSD). Ääniviestien lisäksi näkymäkuvaan voidaan linkittää video tai musiikkia. Näkymäkuvaan upotetut viestit soveltuvat erityisesti kommunikoinnin varhaisvaiheisiin ja vahvistavat symbolien avulla tapahtuvaa kommunikointia.

Vaihtoehdot puhetoiminnoksi:

Puhetoimintona voi käyttää synteettistä puhetta tai nauhoittaa viestit itse. Ohjelmaan saa suomenkielisen puhesynteesin, valittavissa on naisääni Satu ja miesääni Onni. Lapsen äänet tulee nauhoittaa itse.

Ohjelman kuvakirjastot:

Ohjelma sisältää englanninkielisen GoTalk-kuvakirjaston. Lisäkuvastoiksi voi ladata maksulliset PCS-, Widgit- ja SymbolStix-kuvakirjastot. PCS-kuvakirjastossa hakukielenä on suomi, muissa englanti. Valokuvat voi lisätä suoraan iPadin kamerasta tai kuvagalleriasta.

Lisätietoa GoTalk Now -ohjelmasta:

Attainment Company (englanninkielinen sivu)

GoTalk Now Suomi (Facebook-ryhmä)

Esittelyssä GoTalk WOW -sovellus Applen älykellossa (Tikonen-lehti)

Tikoteekin ohjevideot (YouTube)

Grid for iPad

Grid for iPad -ohjelmaa voi käyttää kommunikointiin kuvilla tai kirjoittamalla. Viestit tuotetaan sana sanalta tai kokoamalla sanat viestiriville. Kerronnassa voi hyödyntää myös omia videoita ja valokuvia, kun kertoo esimerkiksi tapahtumista. Grid for iPadissä on valmiita mallitaulustoja sekä harjoituspelejä.

Grid for iPad-ohjelman muokkauspuoli on suomenkielinen. Sanasto rakennetaan ruudukkopohjaan, jossa sarakkeita voi olla 1-25 ja rivejä 1-20. Sanaston ja viestit voi liittää myös aihekuvaan eli näkymäkuvaan (engl. Visual Scene Display).

Vaihtoehdot puhetoiminnoksi:

Grid for iPad -ohjelma käyttää iPadin puhesynteesiä, jonka ääninä ovat Satu tai Onni. Siihen voi ladata myös maksulliset Acapela-puhesynteesiäänet Samuel ja Sanna.

Ohjelman kuvakirjastot:

Ohjelmaan sisältyy suomenkieliset PCS- ja Widgit- kuvakirjastot, kuvien haku tapahtuu suomeksi. Kuvia voi lisätä soluihin myös iPadin kamerasta tai kuvakirjastosta, tai hakea internetistä.

Lisätietoa Grid for iPad -ohjelmasta:

Smartbox (englanninkielinen sivu)

TD Snap for iPad

TD Snap for iPad on helposti muokattava symbolipohjainen kommunikointisovellus, joka sisältää valmiin ydinsanaston, sanastoa aiheittain, valmiit pikaviestit sekä näppäimistön. TD Snap sisältää PCS-symbolikirjaston, voi lisätä myös omia kuvia. Muokkauskieli on suomen kieli. TD Snap toimii kosketuksella.

Vaihtoehdot puhetoiminnoksi:

  • ohjelmaan saa suomenkielisen äänen, valittavissa Acapellan äänet
  • nauhoitettu puhe

Ohjelman kuvakirjastot:

PCS (Picture Communication Symbols)

Lisätietoa Snap-ohjelmista

Apple App Store

WidgitGO

WidgitGO-ohjelmaa voi käyttää kuvakommunikointiin. Viestejä voi tuottaa joko viestiriville tai suoraan ruudukosta. Viestiriville kootut kertomukset voi lähettää myös sähköpostitse pdf-dokumenttina. Kerronnassa voi hyödyntää piirroskuvien lisäksi valokuvia, kun kertoo esimerkiksi tapahtumista.

Sanasto rakennetaan ruudukkopohjaan, yhdellä sivulla voi olla 1-70 eri ilmaisua. Sanaston ja viestit voi liittää myös aihekuvaan eli näkymäkuvaan (engl. Visual Scene Display).

Vaihtoehdot puhetoiminnoksi:

Puhetoimintona voi käyttää synteettistä puhetta tai nauhoittaa viestit itse. Ohjelmaan saa suomenkielisen käyttöohjeen.

Ohjelman kuvakirjastot:

Ohjelmaan sisältyy Widgit-kuvakirjasto.

Lisätietoa WidgitGO-ohjelmasta:

Haltija

Tikoteekin ohjevideoita kommunikointiohjelman rakentamisee (YouTube)

TalkTablet PRO Autism, Aphasia

Ruokailutilanteeseen liittyvää sanastoa TalkTablet-ohjelmassa.

TalkTablet-ohjelmaa voi käyttää sekä lähi- että etäkommunikointiin. Ohjelmassa on mahdollisuus chattiin toisten TalkTablet-käyttäjien kanssa.

Viestit voi tuottaa kuvilla tai kirjoittamalla ohjelman viestiriville. Kerronnassa voi hyödyntää myös omia valokuvia, kun kertoo esimerkiksi tapahtumista.

TalkTablet on helppokäyttöinen. Sisältöjä on helppo muokata ja päivittää. Sanasto rakennetaan ruudukkopohjaan. TalkTablet sisältää 12 000 SymbolStix-kuvaa. Valokuvat voi lisätä suoraan iPadin kamerasta tai kuvagalleriasta.

Puhetoimintona voi käyttää synteettistä puhetta (Acapelan Sanna) tai nauhoittaa viestit itse. Puhesynteesin äänenkorkeutta voi säätää TalkTablet-ohjelman asetuksista (ääni miehelle tai lapselle).

Lisätietoa TalkTablet-ohjelmasta

TalkTablet.com

Lisätietoa

Kommunikointiohjelmat ovat monipuolisia apuvälineitä

Kommunikointiohjelmat tietokoneisiin

Kommunikoinnin kuntoutus ja apuvälinepalvelut

Kommunikoinnin apuvälinepalvelut alueittain (Tikoteekkiverkosto)