Kommunikationsmapp med ordlistor och meningar

På denna sida presenteras en stomme för en mapp med ordlistor och meningar. Du kan editera ordlistor och lägga till nya ämnesområden enligt brukarens behov.

En mapp som grundar sig på ord- och meningslistor lämpar sig som ett kommunikationshjälpmedel för en person som själv kan peka på ett ord eller välja ord på basen av att orden läses upp av någon annan (så kallad auditivskanning). Mappen innehåller också en bokstavslista som gör det möjligt att bokstavera ord som inte finns i mappen.

Om personen inte själv kan bläddra i mappen, då läser samtalspartnern upp meddelandealternativen högt och personen visar sitt val på ett gemensamt överenskommet sätt.

Stomme för tillverkning av mapp

Du kan använda stommen som hjälp när du tillverkar en mapp med ordlistor och meningar. Där finns några exempel på ämnesområden och klassificering av dem, samlade. Du kan editera ordlistor och lägga till nya ämnesområden enligt brukarens behov.

Skeden

1. Spara den bifogade filen på din egen dator och gör nödvändiga ändringar i mappstommen.

2. Fyll i saker som berör brukaren på mappens framsida, bl.a. information om dennas kommunikationsfärdigheter, samt hur mappen används. Ex. hur brukaren väljer bland de upplästa alternativen: med ljud, en min, huvud- eller ögonrörelser.

3. Avpassa mappens ordförråd och lägg till nya ämnesområden, samt eventuella bilder enligt brukarens behov.

4. Skriv ut sidorna och lägg dem i plastfickor (A5). I fortsättningen är det lätt att lägga till text eller ritningar, så att mappen ständigt anpassas efter brukarens behov.

Att samtala med stöd av mappen

1. Läs högt ämneslistan på första sidan. Läs i en takt så att din partner hinner reagera.

2. Läs varje ord och mening exakt som de står skrivna.

3. När din samtalspartner svarar jakande, är det ifrågavarande ord eller mening han avser.

4. Efter att du fått ett jakande svar, bläddra fram till anvisad sida, och fortsätt att läsa upp alternativen där. Upprepa vid behov varje svar, för att försäkra dig om att du tolkat saken rätt.