Personlig assistans och stöd i skolgången

Lagen om funktionshinderservice och lagen om grundläggande utbildning garanterar rättigheten för personer med funktionsnedsättning att få personlig assistans eller stöd av en skolgångshandledare.

Personlig assistans är enligt lagen om funktionshinderservice en tjänst för personer med funktionsnedsättningar, som regelbundet behöver en annan människas hjälp i det dagliga livet. Kommunens socialväsende ansvarar för att ordna den personliga assistansen.

Innehållet och på vilket sätt den personliga assistansen utförs på, definieras av personen själv. Det kan handla om hjälp i vardagssysslor , i arbete och i studier, i hobbyverksamhet, i samhälleligt deltagande samt i upprätthållande av socialt samspel såväl i hemmet som utanför hemmet. Information om behov av personlig assistans dokumenteras i serviceplanen.

Ett barn eller en ungdom med funktionsnedsättning, som behöver särskilt stöd i inlärningen, har rätt att få det även inom den grundläggande utbildningen. Kommunens utbildningsverk ansvarar då för att ordna skolgångshandledare.

Utöver detta har ett barn med tal- eller kommunikationssvårigheter också rätt till tolktjänst.