Henkilökohtainen apu ja koulunkäynninohjaus

Vammaispalvelulaki ja perusopetuslaki takaavat vammaisille henkilöille oikeuden henkilökohtaiseen apuun ja koulunkäynninohjaukseen.

Kaksi miestä keskustelee hymyillen ulkona kadulla. Toinen istuu pyörätuolissa, toinen on kumartuneena häneen päin.
Henkilökohtaista apua voi tarvita esimerkiksi päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa ja osallistumisessa sosiaaliseen elämään. Kuva: iStock.

Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukainen palvelu vaikeavammaiselle henkilölle, joka vammansa vuoksi tarvitsee toistuvasti ja välttämättä toisen ihmisen apua tavanomaisessa elämässään. Henkilökohtaisen avun järjestämisestä vastaa sosiaalitoimi.

Henkilökohtaisen avun sisällön ja toteutustavan määrittelee henkilö itse. Se voi liittyä avustamiseen päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä niin kotona kuin kodin ulkopuolellakin. Tieto henkilökohtaisen avun tarpeesta ja määrästä kirjataan palvelusuunnitelmaan.

Vammaisella ja erityistä tukea tarvitsevalla peruskoululaisella on subjektiivinen oikeus saada apua koulunkäyntiin. Koulunkäyntiavustajan tai koulunkäynninohjaajan järjestämisestä vastaa silloin opetustoimi.

Puhevammainen henkilö on oikeutettu myös tulkkauspalveluun. Tulkkauspalvelua voi käyttää työssä käymiseen, opiskeluun, asioimiseen, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, harrastamiseen ja virkistäytymiseen. Lue lisää tulkkauspalvelusta.

Lisää aiheesta

Henkilökohtainen apu (Vammaispalvelujen käsikirja)

Henkilökohtainen apu auttaa osallistumaan (YouTube / Invalidiliitto ry)

Koulunkäynninohjaajan haastattelu: ”Parasta työssäni on löytää yhteys oppilaaseen” (Koulupolut-blogi)

Teksti: Maija Ylätupa, Papunet