”Parasta työssäni on löytää yhteys oppilaaseen”

Susanna Tapasen muutaman viikon työssäoppimisjakso koulussamme on venynyt yli 20 vuoden mittaiseksi uraksi koulunkäynninohjaajana. Susanna kertoili kesäloman alussa sähköpostin välityksellä, mikä koulunkäynninohjaajan työhön kuuluu, ja mikä on motivoinut häntä jatkamaan työssä vuodesta toiseen.

Valokuvassa on koulunkäynninohjaaja Susanna Tapanen.

Miten päädyit koulunkäynninohjaajaksi?

”Tulin vuonna 2000 lähihoitajan tutkintoon kuuluvaan työssäoppimisjaksoon Honkalampi-keskuksen koululle. Jakson päätteeksi minua pyydettiin suoraan töihin. Olin vasta perusopintojen lopussa, mutta koska siitä erikoistumisopintojen alkamiseen oli aikaa, päätin ottaa työn vastaan. Suoritin lähihoitajan tutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksena. Näiden vuosien kuluessa minusta on tullut myös kolmen tytön äiti. ”

Mitä koulunkäynninohjaajan työhön kuuluu?

”Tärkein tehtävä on ohjata tai avustaa oppilaita kaikissa päivittäisissä toiminnoissa koko koulupäivän ajan. Oppituntien lisäksi myös aamu- ja iltapäivähoito kuuluvat tehtäviimme. Aamu- ja iltapäivähoidossa pyritään huomioimaan oppilaiden omia kiinnostuksen kohteita ja toiveita. Oppitunneilla mennään enemmän suunniteltujen ohjeiden mukaisesti, mutta silloinkin oppilasta ja hänen vireystilaansa kuunnellen.”

Minkälaista tukea ja avustamista oppilaat tarvitsevat?

”Oppilaat tarvitsevat esimerkiksi kannustusta, ymmärrystä ja uusien käyttäytymismallien harjoittelua. Tämän lisäksi oppilaat tarvitsevat tukea kommunikaatioon sekä päivittäisiin toimintoihin. Jokainen oppilas on erilainen, joten tuen tarve vaihtelee todella paljon oppilaskohtaisesti.

Piirroskuvassa koulunkäynninohjaaja auttaa pulpetissa istuvaa oppilasta.

Onko sinulla vielä muita vastuualueita?

”Oppilaiden kanssa työskentelyn lisäksi työhöni kuuluu esimerkiksi oppilaiden läsnäolojen kirjaamista, oppimateriaalien valmistamista sekä tuokioiden valmistelua ja ideointia. Muita koulunkäynninohjaajien vastuualueita koulussamme ovat muun muassa iltapäiväkerhon ohjaaminen, askartelutarvikevaraston ylläpitäminen ja lääkesuunnitelmien päivittäminen. Oppilaiden kanssa työskentely tulee kuitenkin aina ensisijaisena.”

Mikä työssäsi on parasta?

”Parasta työssäni on, kun saan yhteyden sellaiseen oppilaaseen, jonka kanssa yhteyden luominen on vaikeaa esimerkiksi vaikean kehitysvamman tai käyttäytymisen haasteiden vuoksi. Pienetkin onnistumiset tällaisten oppilaiden kanssa tuntuvat valtavan hienoilta. Haluan ehdottomasti olla aina puolustamassa niitä oppilaita, joiden mahdollisuudet itsenäiseen toimintaan olisivat muuten pienet. Toki kaikki oppilaat ovat tärkeitä, mutta itse koen tärkeimpänä auttaa heitä, jotka tarvitset eniten tukea osallisuuden kokemiseen.”

Entä mikä vaikeinta tai ikävintä?

”Vaikeinta on joskus keksiä, kuinka auttaisi oppilaita parhaimmin. Välillä saattaa myös kestää pitkään saada yhteys tai luottamus johonkin oppilaaseen. Yhteyden löytäminen on kuitenkin ensisijaisen tärkeää, että voin ohjata oppilasta parhaiten. Ikävintä on varmastikin se, että koulussamme on myös etenevää sairautta sairastavia oppilaita, joilla taidot heikkenevät kaikista tukitoimista huolimatta.”

Piiroskuvassa aikuinen auttaa oppilasta vaatteiden riisusmisessa.

Kenelle ohjaajan työ sopii, ja mitä se tekijältään vaatii?

”Työ sopii sellaiselle ihmiselle, joka todellakin välittää lapsista, ja on valmis antamaan itsestään paljon työpäivän aikaan. Oppilaat vaativat aidosti läsnäolevan aikuisen kulkemaan rinnallaan koulupäivän aikana. Työssä on pystyttävä monenlaisiin tehtäviin wc-käynneistä alkaen, ja on osattava reagoida nopeasti oppilaiden pienimpiinkin aloitteisiin. Joillakin oppilailla saattaa myös olla esimerkiksi raapimista, huutamista tai muuta haastavaa käyttäytymistä, johon on osattava reagoida ammattimaisesti.”

Minkälaisia kokemuksia sinulla on moniammatillisesta työstä koulussa?

”Kukaan ei voi huomata tai osata kaikkea, minkä vuoksi moniammatillinen työ on todella tärkeää. Terapeutit, lääkärit, ohjaajat, opettajat ja oppilaiden vanhemmat voivat hyvällä yhteistyöllä ja omaa tietotaitoaan jakamalla saada mahtavia tuloksia aikaan.”

Entä moniammatillisesta yhteistyöstä luokassa?

”Luokassa yhteistyö sujuu parhaiten, kun ilmapiiri on avoin, ja kaikki kokevat olevansa samanarvoisia. Opettajalla on toki aina pedagoginen vastuu, mutta on muistettava, että kumpikaan ammattiryhmä ei pärjäisi yksinään. Ohjaajat ja opettaja toimivat parhaimmillaan toisiaan tukevana tiiminä. ”

Piiroskuvassa aikuinen auttaa oppilasta vaatteiden riisusmisessa.

Minkälaisia vinkkejä sinulla on uran alussa oleville ohjaajille?

”Ole aina positiivinen ja idearikas. Uskalla kokeilla uusia lähestymistapoja. Muista, että autat aina vain sen verran kuin tarpeen. Kunnioita oppilastasi kaikissa tilanteissa. Tämä on ihana työ, joka antaa paljon, vaikka välillä vaatii myös paljon.”

Tämän haastattelun myötä toivotan kaikille blogini lukijoille aurinkoista ja rentouttavaa kesää.

Tavataan taas elokuussa!

Outi

piirroskuva esittää kesää, kuvassa on aurinko

Kuvat: Susannan kotialbumi ja Papunet.net

Kirjoitus on julkaistu blogissa 20.6.2021.