Asioiden korostaminen

On saavutettavuuden kannalta tärkeää, että asioiden korostamiseen käytetään useaa erilaista tapaa.

Älä käytä väriä ainoana korostuskeinona. Kaikki eivät erota värejä kunnolla.

Käyttäjällä saattaa olla näkövamma, kaikki laitteet eivät toista värejä kunnolla tai auringonpaisteessa värejä voi olla hankala erottaa.

Lisäksi osa käyttäjistä saattaa selata verkkosivuja suurikontrastisessa tilassa tai käännetyillä väreillä, jotta sisältö erottuisi paremmin.

Linkkitekstit kannattaa erottaa sivun muusta sisällöstä värin lisäksi myös alleviivaamalla linkit. Linkeissä käytettyä väriä ja alleviivausta tulisi käyttää vain linkeissä, ei muiden asioiden korostamiseen.

Yksittäisiä sanoja voidaan korostaa esimerkiksi lihavoimalla tai kursivoimalla. Lihavointia ja kursivointia kannattaa kuitenkin käyttää harkiten, koska se hidastaa lukemista.

HTML-koodiesimerkit:

  • Lihavointi: <strong>lihavoidut sanat tulevat tähän</strong>
  • Kursivointi: <em>kursivoidut sanat tulevat tähän</em>

HUOM: älä käytä lihavoimiseen ja kursivoimiseen <b> ja <i> -elementtejä. Lihavoinnin ja kursivoinnin semanttinen merkitys ei silloin välity ruudunlukuohjelmien käyttäjille.

Julkaistu: