Automaattisesti käynnistyvä mediasisältö

On suositeltavaa antaa käyttäjän itse käynnistää kaikki mediasisältö verkkosivuilla. Jos sivuilla kuitenkin halutaan käyttää automaattisesti käynnistyviä mediasisältöjä, tulisi niistä ilmoittaa käyttäjälle etukäteen esimerkiksi linkin nimessä.

Jos sivulla on yli 3 sekuntia kestäviä automaattisesti käynnistyviä videoita tai äänitiedostoja, käyttäjälle on tarjottava mahdollisuus keskeyttää median toisto. Keskeyttämisen täytyy olla mahdollista myös pelkällä näppäimistöllä.

Monen käyttäjän mielestä automaattisesti käynnistyvät videot tai äänitiedostot häiritsevät sivun käyttöä. Ruudunlukuohjelmaa käyttäviltä ne saattavat jopa kokonaan estää sivun muun käytön.

Kuulovammaisille automaattisesti käynnistyvät mediasisällöt saattavat olla kiusallisia esimerkiksi julkisilla paikoilla, koska käyttäjä ei voi aina aistia, että laitteen kaiuttimista kuuluu ääntä.

Julkaistu: