Käytä taulukkoja harkiten

Taulukkoja tulisi käyttää vain suurten datamassojen esittämiseen. Niitä ei kannata käyttää vain visuaaliseen muotoilemiseen. Taulukot skaalautuvat huonosti ja niitä on hankala lukea, jos verkkosivua käytetään pieninäyttöisellä matkapuhelimella.

Taulukot ovat usein hankalia myös näkövammaisille ruudunlukuohjelman käyttäjille. Teknisesti taulukoista on mahdollista tehdä saavutettavia näkövammaisille, mutta niiden lukeminen ruudunlukuohjelmalla on melko hankalaa ja vaivalloista.

Taulukon käyttämistä kannattaa siis harkita tarkkaan ja miettiä, voidaanko tieto esittää muulla tavalla.

Jos kuitenkin lisäät taulukon verkkosivulle, muista lisätä koodiin taulukon kohdalle lyhyt selite sekä otsikot taulukon riveille ja sarakkeille. Ruudunlukuohjelma lukee nämä käyttäjälle.

Koodiesimerkkejä:

  • <caption> -elementillä voidaan luoda taulukolle seliteteksti.
  • <th> -elementillä voidaan luoda taulukon riveille ja sarakkeille otsikot.
Julkaistu: