Muista riittävä tummuuskontrasti

Verkkosivun tekstin ja eri toimintojen tummuuskontrastin on oltava riittävän suuri suhteessa taustaan. Riittävä tummuuskontrasti parantaa saavutettavuutta, tekee tekstistä helpommin luettavaa ja sivun toiminnoista selkeämpiä.

Mitä pienempää tekstiä käytetään, sitä suurempi tekstin ja taustan välisen tummuuskontrastin on oltava.

WCAG 2.1 -oh­jeis­tuk­sen AA-tason kriteerissä on määritelty, että normaalikokoisessa tekstissä tekstin ja taustan välisen kontrastisuhteen tulisi olla vähintään 4,5:1. Suurelle tekstille riittää pienempi 3:1 kontrastisuhde.

Jos halutaan sivuston täyttävän tiukemmat AAA-tason kriteerit, kontrastisuhteen on oltava 7:1 normaalikokoiselle tekstille ja 4,5:1 suurelle tekstille.

Teksti määritellään suureksi, jos sen koko on

  • 18 pt / 24 px
  • 14 pt / 18 px, kun kyse on lihavoidusta tekstistä.

Voit tarkistaa tummuuskontrastien riittävyyden täältä:

http://webaim.org/resources/contrastchecker

Julkaistu: