Näkyvä kohdistin

Verkkosivuston käyttäjillä saattaa olla motorisia tai fyysisiä toimintarajoitteita, jotka vaikeuttavat muun muassa hiiren käyttöä. Moni käyttäjä selaakin verkkosivuja käyttämällä pelkästään näppäimistöä.

Näppäimistökäyttäjät selaavat sivun eri toiminnallisia elementtejä, kuten linkkejä ja lomakekenttiä, käyttäen sarkainta (tab ↹).

Kun näppäimistökäyttäjän kohdistin osoittaa linkkiin, sen ympärille piirtyvät näkyvät reunukset ja käyttäjä tietää, minkä linkin kohdalla hän on.

Verkkosivuston tekijöiden on varmistettava, että reunukset piirtyvät kaikkien toiminnallisten elementtien ympärille, kun niitä osoitetaan kohdistimella. Samalla voidaan varmistua siitä, että kaikki toiminnot ovat saavutettavissa pelkällä näppäimistöllä.

Julkaistu: